Tribunalul București caută în permanență soluții pentru a-și îmbunătăți serviciile oferite, venind de această dată, în sprijinul participanților la actul de justiție, prin lansarea serviciului de PROGRAMĂRI ON-LINE al vizitelor la sediile sale din b-dul Unirii nr. 37 – Tribunalului București/Sema Parc, în cadrul spațiilor/serviciilor destinate publicului: Arhive, Registraturi, Biroul de Executări penale, Practicieni în insolvență, Registratura Unică Civilă, Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile.

Prin soluția PROGRAMĂRI ON-LINE, participanții la actul de justiție au la îndemână o modalitate simplă și sigură de a depune cereri de chemare în judecată, rapoarte de expertiză sau alte înscrisuri, de a consulta dosare în programul de lucru, economisind timpul, contribuind la limitarea riscului de răspândire a coronavirusului SARS -CoV-2.

Serviciul PROGRAMĂRI ON-LINE este flexibil și permite MODIFICAREA sau ANULAREA programării.

Instrucțiuni de utilizare

Având în vedere existenţa a două cazuri, din care un caz confirmat de COVID-19 şi un caz pentru care există suspiciunea de confirmare, la compartimentul Registratură din cadrul Secţiei a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Bucureşti, în scopul evitării contaminării cu virusul gripal COVID-19, se suspendă activitatea cu publicul a compartimentului Registratură din cadrul Secţiei a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Bucureşti, în data de 27.11.2020. Detalii.

 

 

Văzând interesul public manifest referitor la modalitatea concretă de desfășurare a ședințelor de judecată prin videoconferință, Tribunalul București aduce la cunoștința publică extrasul Hotărârii Colegiului de Conducere al instanței nr. 10/07.04.2020 prin care a fost aprobată.

Menționăm că s-a urmărit prin desfășurarea ședințelor în materie nonpenală, supuse regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, asigurarea reducerii interacțiunii fizice, atât timp cât aceasta este posibil, așa cum și art. 42 alin.3 și art. 51 din Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României nr.195/16.03.2020 stipulează.

Prin art. I punctul 5 din Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.191/10.03.2020 (anterioară instituirii stării de urgență) s-a statuat că: “În cauzele care vor fi judecate în perioada menționată, instanțele vor proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem videoconferință și, în vederea protejării sănătății publice, vor evalua posibilitatea declarării ședinței nepublice.”

Tribunalul București este deschis să ofere orice informații clarificatoare și asigură de disponibilitate toți participanții la actul de justiție în vederea îmbunătățirii procedurilor administrative pe care le adoptă.

Detalii

 

Candidații programați pentru susținerea interviului în zilele de 16 -17.11.2020 precum și în 19 - 20.11.2020 în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar componenta de instanțe judecătorești” (cod SIPOCA/MYSMIS: 751/129513), TREBUIE  să se prezinte cu 20 minute înainte de ora programată pentru susținerea probelor de concurs, în vederea aplicării regulilor de acces în clădire (identificare și termometrizare).

Intrarea se va face prin B-dul Unirii nr.37(intrarea din fata a tribunalului).

 Programarea susținerii interviului pentru candidaţii înscrişi la Tribunalul Bucureşti

 Colegiul de Conducere al Tribunalului București, convocat și întrunit în 30.03.2020, 09.04.2020 precum și în data de 05.05.2020, a luat act de Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 417/24.03.2020, de Hotărârea Colegiului de Conducere al Curții de Apel București nr. 65/26.03.2020, precum și de măsurile stabilite la data de 30.04.2020 de către Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru Judecători, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.

Detalii Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului București 8/30.03.2020
Detalii Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului București 11/09.04.2020
Detalii Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului București 13/05.05.2020

 

 Programarea susținerii interviului pentru candidaţii înscrişi la Tribunalul Bucureşti

 În cadrul procedurii de selecție pentru ocuparea celor 165 de posturi de experți externi - asistenți ai judecătorului  - TRIBUNALUL BUCUREȘTI -ÎN CADRUL PROIECTULUI „OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL SISTEMULUI JUDICIAR. COMPONENTA DE INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513).

Instrucţiuni privind desfăşurarea etapei evaluării prin interviu desfășurată în perioada 16.11.2020-20.11.2020 la Tribunalul Bucuresti

 

Colegiul de Conducere al Tribunalului București, convocat și întrunit în 30.03.2020, a luat act de Hotărârea Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 417/24.03.2020, precum și a hotărârii Colegiului de Conducere al Curții de Apel București nr. 65/26.03.2020, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.

Detalii

Colegiul de Conducere al Tribunalului București, convocat și întrunit azi 19.03.2020 a luat act de Hotărârea nr. 53/18 martie 2020, pronunțată de Colegiul de Conducere al Curții de Apel București, dispunând măsuri în vederea implementării imediate.

Detalii

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI ÎN IMPLEMENTARE (ASISTENȚI AI JUDECĂTORILOR) ÎN CADRUL PROIECTULUI „OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL SISTEMULUI JUDICIAR. COMPONENTA DE INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI”

(Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513)

 CLARIFICĂRI

 Având în vedere întrebările adresate de candidați, pe parcursul procedurii de înscriere la selecție, pe site-ul CSM au fost publicate anumite clarificări la anunțul de selecție inițial, ce pot fi accesate la adresa următoare:

https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Button&FolderId=8346

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191