Ghiduri și formulare

Ghidul practic – Modele de cereri pentru justițiabili în materie civil și procesual civil

Ghidul practic – Modele de cereri pentru justițiabili în materie penală


Formularul de cerere cu privire la cererile de valoare redusă - Anexa 1
Formularul de cerere cu privire la cererile de valoare redusă - Anexa 2
Formularul de cerere cu privire la cererile de valoare redusă - Anexa 3
______________________________________________________________________________

 

Cerere înregistrare traducători și interpreți – Formular
______________________________________________________________________________

 

Extras din Codul de procedură civilă – Cererea de chemare în judecată
Extras din Codul de procedurã civilă – Contestația privind tergiversarea procesului
Extras din Codul de procedură penală – Contestația privind durata procesului penal

______________________________________________________________________________

BROȘURI ȘI GHIDURI ELABORATE DE CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII ÎN ANUL 2020

Organizarea sistemului judiciar
Admiterea în magistratură
Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați
Ghid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media
Îndrumar de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul social media
Organigrama Consiliului Superior al Magistraturii
Ziua Europeană a Justiției Civile

 

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191