• Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar – SIMS, finanțat prin Programul operațional “Capacitate administrativă” 2014-2020(POCA) pentru dezvoltarea noului sistem electronic de management al cauzelor , ECRIS – Ministerul Justiției.
  • Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare - finanțat prin Programul operațional “Capacitate administrativă” 2014-2020 în care Tribunalul București este partener alături de Ministerul Justiției și Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
  • Programul POCA derulat de Consiliul Superior al Magistraturii - Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar - Componenta de instanțe judecătorești – proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin POCA - 2014-2020.

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191