Informatii Taxe

Începând cu data de 15 ianuarie 2019, CONTUL 5032 „Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie” deschis pe seama TRIBUNALULUI BUCUREȘTI la Trezoreria Sectorului 4 București, Cod IBAN RO62TREZ7045032XXX003561 va fi închis.

NOUA MODALITATE DE PLATĂ PENTRU CHELTUIELILE JUDICIARE, PRECUM ȘI PENTRU TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU ȘI ALTE TAXE DE TIMBRU poate fi consultată aici.

 

Cauțiune


Conform art. 671. din Codul de procedură Civilă, depunerea sau consemnarea oricărei sume în scopul participării la desfășurarea, potrivit legii, a executării silite ori al obținerii suspendării executării silite, depunerea sumelor cu afectațiune specială, precum și depunerea sau consemnarea sumelor reprezentând veniturile bunurilor urmărite ori prețul rezultat din vânzarea acestor bunuri se fac la CEC Bank – S.A., Trezoreria Statului sau la orice altă instituție de credit care are în obiectul de activitate operațiuni de consemnare la dispoziția instanței de executare sau a executorului judecătoresc.
Dovada depunerii sau consemnării acestor sume se poate face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris admis de lege.
Eliberarea acestor sume se face persoanelor îndreptățite sau reprezentanților acestora numai pe baza dispoziției executorului judecătoresc ori a instanței de executare, după caz.
Dispozițiile art. 1.057 și următoarele privitoare la cauțiunea judiciară se aplică în mod corespunzător.
Totodată, potrivit art. 1.057 alin.1 din același act normativ, când legea prevede darea unei cauțiuni, suma datorată de parte cu acest titlu se stabilește de către instanță în condițiile legii și se depune la Trezoreria Statului, la CEC Bank – S.A. sau la orice altă instituție de credit care efectuează astfel de operațiuni, pe numele părții respective, la dispoziția instanței sau, după caz, a executorului judecătoresc.
Contul IBAN pus la dispoziție de CEC BANK (Calea Victoriei nr.11-13, Sector 3, București) pentru consemnarea unei cauțiuni este: RO91CECEB50470RON0000000
Cod de identificare fiscală Tribunalul București – 4340633


Sumă :

Fond
Apel/Recurs
Taxă Judiciară Timbru
Taxă Timbru Achiziție
Taxă Cauțiune

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191