COMUNICAT DE PRESĂ

10.03.2021

Biroul de informare şi relaţii publice al Tribunalului Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului desfăşurarea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti la data de 10.03.2021 care a avut pe ordinea de zi adoptarea unei poziţii faţă de reacţiile publice exprimate la adresa modului de soluţionare a cauzei cunoscută sub numele de „10 August”,

Văzând reacțiile dure și disproporționate la adresa judecătorului Tribunalului București care a pronunțat soluția în cauza sus menționată,

Văzând  că pe rolul Tribunalului București au fost și sunt înregistrate constant dosare intens mediatizate în toate domeniile de competență:  penal, contencios administrativ, civil, litigii cu profesioniștii, insolvență, litigii de muncă și asigurări sociale,

Având în vedere că activitatea de judecată presupune respectarea, interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale,

Având în vedere îndatoririle profesionale ale judecătorilor stipulate de Statutul profesiei și Codul deontologic,

Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București  adoptă prezenta

REZOLUȚIE

prin care

1. solicită puterilor legislativă și executivă să respecte echilibrul constituțional și să se abțină de la reacții publice manifestate în absența cunoașterii tuturor datelor și elementelor avute în vedere de judecător la pronunțarea hotărârilor judecătorești în cauzele aflate pe rolul Tribunalului București;

2. face apel la moderație, din partea societății civile și a organismelor de presă în exprimarea opiniilor cu privire la soluțiile date în dosarele înregistrate, până la informarea publică asupra considerentelor ce au stat la baza adoptării acestora;

3. reamintește că un act de justiție credibil este realizat numai prin asigurarea independenței judecătorilor, care presupune judecarea faptelor în conformitate cu legea, fără niciun fel de influențe neadecvate, presiuni, amenințări, atacuri sau amestecuri, directe sau indirecte din partea nimănui, indiferent de la cine ar proveni și sub ce motiv;

4. face apel la toți destinatarii actului de justiție să aibă încredere în profesionalismul  și experiența judecătorilor Tribunalului București, în buna-credință a acestora în aflarea adevărului și în preocuparea lor continuă pentru restabilirea echilibrului social încălcat.

Adoptată cu majoritatea voturilor valabil exprimate de Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București, la data de 10.03.2021, București

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU

Având în vedere confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul Sars-Cov2 la Compartimentul Arhivă al Secţiei a II-a Contencios Administrativ si Fiscal, pentru diminuarea riscului de răspândire a virusului în rândul angajaţilor şi al cetăţenilor, activitatea din cadrul acestuia se va suspenda în perioada 11.03.2021 – 19.03.2021. Programările efectuate pentru această perioadă se anulează, urmând a fi efectuate noi programări incepand cu 22.03.2021.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

03.03.2021

 

               Pentru corecta informare a cetăţenilor, faţă de reacţiile exprimate în spaţiul public cu referire la hotărârea judecătorească pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.26704/3/2020, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului București formulează următoarele precizări:

                  În pronunţarea soluţiilor judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii, în conformitate cu art. 124 alin. 3 din Constituţia României.

                Hotărârea judecătorească este adoptată pe baza dispoziţiilor legale incidente cauzei şi pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe bază de emoţii şi sentimente.

             Constatând că reacţiile manifestate provin preponderent din partea reprezentanţilor puterilor legislativă și executivă, Tribunalul București reamintește dispozițiile constituționale conform cărora în statul de drept şi în democraţie cele 3 puteri ale statului: legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi în echilibru, colaborează şi se respectă reciproc, independent dacă soluţiile adoptate de fiecare dintre acestea sunt sau nu în acord cu aşteptările exponenţilor lor.

              În consecinţă, discursul public la adresa hotărârilor judecătoreşti pronunţate trebuie să fie caracterizat de echidistanţă, pentru că numai respectând ordinea de drept şi hotărârile judecătoreşti se va restabili echilibrul social încălcat.

CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU

COMUNICAT DE PRESĂ

 Ca urmare a interesului generat în spaţiul public, pentru corecta informare a opiniei publice, Tribunalul Bucureşti face următoarele precizări:

În perioada 15.03.2020 - 09.11.2020 au fost confirmate 27 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) în rândul magistraţilor şi personalului auxiliar din cadrul Tribunalului Bucureşti.

În urma efectuării anchetelor epidemiologice, Tribunalul Bucureşti nu a fost declarat focar de către Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti.

Evidenţiem că, după fiecare caz confirmat s-a procedat la efectuarea dezinfecţiei prin nebulizare în maxim 12 ore de la momentul anunţării cazului.

În afara celor 27 de acţiuni de dezinfecţie prin nebulizare, pentru siguranţă, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) au mai fost realizate două dezinfecţii generale prin nebulizare a întregii clădiri în această perioadă.

În plus, subliniem că la nivelul Tribunalului Bucureşti se efectuează curăţenia în clădire zilnic, cantităţile de substanţe utilizate şi concentraţia respectă normele sanitare, potrivit omologărilor produselor aşa cum sunt prevăzute în fişele tehnice deţinute de firma de curăţenie.

Accesul justiţiabililor în clădire se realizează pe baza listelor de şedinţe postate în timp util pe site-ul Tribunalului Bucureşti, în vederea participării la şedinţele de judecată, precum şi în urma programărilor realizate cu ajutorul aplicaţiilor „e-legalizare” sau „programari on-line” la compartimentele de lucru cu publicul, existând permanent o preocupare a Conducerii Administrativ Judiciare a Tribunalului Bucureşti pentru respectarea distanţării fizice.

Tribunalul Bucureşti asigură întregul public şi personalul instanţei de transparenţă în ceea ce priveşte activitatea sa, în toată perioada de referinţă fiind respectate standardele recomandate de autorităţi conform reglementărilor în materie.

 PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU

Anunţ important în atenţia candidaţilor admişi în cadrul procedurii de selecţie - în proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513): 751/129513)

Rezultatele finale obținute de candidați precum și rezultatul soluționării contestațiilor formulate în cadrul procedurii de selecţie - în proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513): 751/129513)

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191