• În data de 10.01.2024, completurile de judecată C26 Fond și completul C26 Fond CC, din cadrul Secției a VI-a Civilă, urmează să aprecieze asupra modului de soluționare a cauzelor aflate pe rol, conform listei de ședință ce poate fi consultată aici.
 • În data de 10.01.2024,  completurile de judecată C13 (judecător titular Stătescu Oana) și C25 (judecător titular Cîrstea Izabela), din cadrul Secției a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale, urmează să aprecieze asupra modului de soluționare a cauzelor aflate pe rol, conform listei de ședință ce poate fi consultată aici

 • În data de 09.01.2024, va avea loc ședința de judecată a completului C35 Fond şi C35 Fond CC, din cadrul Secției a VI-a Civilă. Listele de ședință pot fi consultate aici.
 • În data de 09.01.2024, ora 09:00, completul C10 (judecător titular Bivolaru Irinel Ștefania) și C8 (judecător titular Ambrozie Silvia), din cadrul Secției a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale, urmează să aprecieze asupra modului de soluționare a dosarelor cu termen de judecată stabilit în data de 09.01.2024. Listele de ședință pot fi consultate aici

 • În data de 8 ianuarie 2024, la Secția I Penală sunt programate şedintele de judecată ale completurilor:

  C11F (fost C20F SIIP) CP11, CF11, CDL11, CSC11 – judecător Timofte Irina, CF45, CP45, CDL45, CSC45 – judecător Bunea Cătălin Gabriel, CF49, CP49,CDL49, CSC49 – judecător Bălănescu Mihai, C29F (fost C8F SIP) CP29, CF29, CDL29, CSC29 – judecător Andriescu Vlad, CCF50, CCCP50, Complet contestaţii DL50 – judecători Dinu Rebecca-Zinca şi Dumitru Corina.

  În şedinţele de judecată ale completurilor C11F (fost C20F SIIP) CP11, CF11, CDL11, CSC11 - prezidate de către doamna judecător Timofte Irina, CF45, CP45, CDL45, CSC45 – prezidate de către domnul judecător Bunea Cătălin Gabriel, C29F (fost C8F SIP) CP29, CF29, CDL29, CSC29  - prezidate de către domnul judecător Andriescu Vlad şi în şedinţa de contestaţii a completurilor CCF50, CCCP50, Complet contestaţii DL50 – judecători Dinu Rebecca-Zinca şi Dumitru Corina vor fi judecate doar cauzele stabilite prin Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti.

  În şedinţa de judecată a completurilor CF49, CP49,CDL49, CSC49 – prezidate de către domnul judecător Bălănescu Mihai, vor fi judecate şi următoarele cauze care nu se regăsesc pe lista de obiecte care se judecă în perioada de protest adoptat prin Hotărârea nr. 7 din data de 14.12.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti: dosarul nr. 27823/3/2023 – poziţia nr. 3 pe lista de şedinţă a completului CF49(p) – obiect înlocuirea pedepsei amenzii, dosarul nr. 31005/3/2023/a1 - poziţia nr. 1 pe lista de şedinţă a completului CDA49(p) – obiect măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară şi dosarul nr. 34302/3/2023* - poziţia nr. 2 pe lista de şedinţă a completului CDA49(p) – obiect contestarea măsurii asigurătorii. Listele de ședință pot fi consultate aici.
 • În data de 08.01.2024, conform planificărilor de şedinţă aprobate pentru luna ianuarie 2024, după consultarea preşedintelui completurilor de judecată C30 urgenţă-CA, C30 FAP, C30 Fond-CAşi CC-CA30, respectiv a doamnei judecător Buha Nicoleta-Elena, din cadrul Secţiei a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, urmează să procedeze la judecarea tuturor cauzelor aflate pe rol la termenul de judecată din data de 08.01.2024. Listele de ședință pot fi consultate aici.

 • În data de 08.01.2024, va avea loc ședința de judecată a completului F CC 12 [p], ora 13:00, din cadrul Secției a III-a Civilă, completul fiind constituit din președinte: judecător Calciu Luminița, în care se va dezbate dosarul nr. 34625/3/2023, având ca obiect ordonanță președințială. Lista de ședință poate fi consultată aici.
 • În data de 08.01.2024, va avea loc ședința de judecată a completului C46 Fond, din cadrul Secției a VI-a Civilă, în care se va dezbate dosarul nr. 31318/3/2023, având ca obiect ordonanță președințială. Lista de ședință poate fi consultată aici.
 • În data de 08.01.2024, va avea loc ședința de judecată a completului Cameră de Consiliu C11, din cadrul Secției a VII-a Civilă, în care se va dezbate dosarul nr. 39113/3/2023. Lista de ședință poate fi consultată aici.
 • În data de 08.01.2024, ora 09:00, completul C9 (judecător titular Mincă Diana) și C37 (judecător titular Bălăceanu Liliana), din cadrul Secției a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale, urmează să aprecieze asupra modului de soluționare a dosarelor cu termen de judecată stabilit în data de 08.01.2024. Listele de ședință pot fi consultate aici

În data de 15 decembrie 2023 completurile de judecată C33, C35 din cadrul Secției a-VIII a Conflicte de munca și asigurări sociale urmează să aprecieze asupra modului de soluționare al cauzelor aflate pe rol, suplimentar față de cauzele stabilite ca fiind urgente prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr.7/14.12.2023, conform listelor de ședință ce pot fi consultate aici.

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

 

COMUNICAT

- 08.12.2023 –

Pe fondul informaţiilor din spaţiul public privind declanşarea la nivelul instanţelor judecătoreşti a unor forme de protest de către grefieri vă aducem la cunoştinţă că azi, 08.12.2023, a avut loc, la sediul Tribunalului Bucureşti o întâlnire a preşedintelui instanţei cu o delegaţie a personalului auxiliar de specialitate, formată din grefieri, membri de sindicat, în cadrul căreia au fost discutate nemulţumirile legate de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite drepturi salariale, respectiv neplata integrală a salariilor prevăzute de lege, stabilite prin ordine administrative emise de ordonatorii principali de credite în anii 2022-2023.

De asemenea, au fost explicate demersurile adminstrative efectuate la nivelul Tribunalului Bucureşti, ca ordonator terţiar de credite, pentru soluţionarea dificultăţilor semnalate şi a fost reiterat sprijinul conducerii administrative a instanţei pentru rezolvarea acestora, cu respectarea cadrului legal, multe dintre probleme fiind comune cu celelalte categorii profesionale, respectiv judecători, funcţionari publici, personal auxiliar de specialitate.

Participanţii au informat conducerea instanţei despre organizarea unui protest spontan la sediile Tribunalului Bucureşti din B-dul Unirii şi clădirea Sema Parc, azi, 08.12.2023, ca răspuns faţă de rezultatul discuţiilor purtate la Ministerul Finanţelor Publice în data de 07.12.2023, în care nu au fost identificate soluţii concrete pentru alocarea sumelor de bani necesare plăţii salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială restante.

La finalul discuţiilor, delegaţia participantă a precizat că, în funcţie de evoluţia măsurilor dispuse la nivel guvernamental, vor fi analizate eventualele forme de protest ce se vor adopta în continuare.

 BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI PRIN PREŞEDINTE,

PURTĂTOR DE CUVÂNT AL INSTANŢEI

În data de 6.09.2023 a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justiției www.just.ro, la secțiunea „Carieră”, subsecțiunea „Posturi vacante” Anunțul privind organizarea interviului pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar de către persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferențiar universitar, doctor docent ori doctor într-o anumită specializare.

Anunțul poate fi accesat pe site-ul Ministerului Justiției la https://www.just.ro/mj-organizeaza-interviu-dobandirea-calitatii-de-expert-tehnic-judiciar-2023/ .

 

Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului București

- 01.09.2023 -

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, întrunită în şedinţa din 1 septembrie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, având pe ordinea de zi:

reevaluarea măsurilor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 4/20.06.2023, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 467/02.08.2023, privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. I-IV, art. XIII alin. (5) şi (6) şi art. XV din legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum şi anexele 1-3 la acestea,

- a hotărât, cu majoritate, reluarea activităţii de judecată începând cu data de 04.09.2023.

- a hotărât, transmiterea unui comunicat către publicul larg.

- se emite un comunicat de presă în sensul celor de mai sus.

 

- PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR GABRIELA-MIHAELA RÎŞNOVEANU -

10.08.2023

 

- ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG -

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (1) și art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1555 din data de 28.12.2022  privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023, vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 14.08.2023 compartimentele din cadrul Tribunalului Bucureşti, care lucrează cu publicul, nu vor funcţiona şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene de judecată stabilite în ziua menţionată anterior.

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

COMUNICAT

  

   În raport de semnalările apărute în spațiul public, Tribunalul București aduce la cunoștința părților, reprezentanților acestora, precum şi avocaţilor următoarele:

   La Tribunalul București ședințele de judecată se vor desfășura conform celor stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr.4/20.06.2023, în sensul că se va dispune amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepţia următoarelor cauze: măsurile preventive în materie penală, cauzele prevăzute la art. 138 Cod procedură penală, percheziţiile domiciliare şi cauzele urgente în materie civilă lato sensu (ordonanţe preşedinţiale vizând minorii, măsura plasamentului de urgenţă, ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare), grevă (acțiune în constatarea nelegalității grevei, acțiune în suspendarea grevei).

    La serviciile de lucru cu publicul (arhive, registraturi, executări penale, Biroul de informare și relații cu publicul, BLET, PJ și partide politice) programul se va desfășura conform orarului de lucru afișat.

     Precizăm că în materie penală pot exista situaţii punctuale în care prezenţa avocatului este necesară, aspect ce se va comunica, prin intermediul grefei, în timp util.

    În materie civilă, în sens larg, situaţiile în care unele completuri de judecată vor proceda altfel, vor fi aduse la cunoştinţa publicului larg prin afişare la uşa instanţei şi prin publicarea pe pagina de internet a Tribunalului Bucureşti, împreună cu listele de şedinţă.

     În acest sens, precizăm următoarele:

 • în data de 28 august 2023 completul de judecată C32  din cadrul Secției a II-a Contencios Administrativ și Fiscal urmează să aprecieze asupra modului de soluționare al cauzelor aflate pe rol, suplimentar față de cauzele stabilite ca fiind urgente prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr.4/20.06.2023, conform listei de ședință ce poate fi consultată aici.
 • în data de 29 august 2023 completurile de judecată C31 si CC-31 din cadrul Secției a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale urmează să aprecieze asupra modului de soluționare al cauzelor aflate pe rol, suplimentar față de cauzele stabilite ca fiind urgente prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr.4/20.06.2023, conform listei de ședință ce poate fi consultată aici.
 • în data de 31 august 2023 completul de judecată Apel U1 din cadrul Secției a V-a Civilă urmează să aprecieze asupra modului de soluționare al cauzelor aflate pe rol, suplimentar față de cauzele stabilite ca fiind urgente prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr.4/20.06.2023, conform listei de ședință ce poate fi consultată aici.
 • în data de 04 septembrie 2023 completul de judecată C31 din cadrul Secției a VIII-a Conflicte de muncă și asigurări sociale urmează să aprecieze asupra modului de soluționare al cauzelor aflate pe rol, suplimentar față de cauzele stabilite ca fiind urgente prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr.4/20.06.2023, conform listei de ședință ce poate fi consultată aici.

         

Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului București -

 

În contextul extinderii portalului web de achitare taxă timbru, în raport de soluția Comisiei nr.2 a Consiliului Superior al Magistraturii din 13.12.2022, prin care s-a aprobat demararea procesului tehnic de extindere la nivel național a portalului privind plata taxelor de timbru, Tribunalul București își actualizează serviciile menite să îmbunătățească accesul justițiabililor la actul de justiție, integrând serviciul de achitare taxă judiciară de timbru în categoria serviciilor pe care acesta le pune la dispoziția justițiabililor, prin intermediul paginii web www.tribunalulbucuresti.ro  

Achitarea taxei judiciare de timbru stabilită de instanță sau calculată de dumneavoastră într-un dosar deja existent se realizează online, cu cardul bancar, fără comision, dovada de plată fiind trimisă automat instanței, pentru atașare la dosar.

- Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului București -

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191