1. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – P.N.L. Actuala denumire a partidului este PNL – prin comasarea prin absorbtie de catre Partidul National Liberal a Partidului Actiunea Populara. RADIAT conform Sentinţei Civile nr.1127 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 26874/3/2014, în şedinţa publică de la data de 06.10.2014 şi a Deciziei Civile nr. 551A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 26874/3/2014 (2406/2014), în şedinţa publică de la data de 09.12.2014

2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – P.S.D.

3. PARTIDUL DEMOCRAT – P.D.- modificat denumirea in Partidul Democrat Liberal – PDL (26.03.2008) – RADIAT conform Sentinţei Civile nr.1127 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 26874/3/2014, în şedinţa publică de la data de 06.10.2014 şi a Deciziei Civile nr. 551A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 26874/3/2014 (2406/2014), în şedinţa publică de la data de 09.12.2014

4. PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT – P.N.Ţ.C.D.

5. PARTIDUL NOUA DEMOCRAŢIE – P.N.D. Actuala denumirea Partidul Alternativa Ecologista, in forma prescurtata P.A.E. (18.03.2008). RADIAT

6. PARTIDUL CREŞTIN DEMOCRAT – P.C.D. RADIATconform Sentinţei civile nr.1890 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 15920/3/2013, în şedinţa publică de la 28.10.2013 .

7. PARTIDUL SOCIALIST AL RENAŞTERII NAŢIONALE – P.S.R.N. RADIAT la data de 22.10.2003

8. PARTIDUL ACŢIUNEA POPULARĂ – A.P.- a fost comasat prin absorbtie de catre Partidul National Liberal conform Sentinţei civile nr. 15/F/ 19.05.2008 a T.B. – Secţia a V-a Civilă în dosarul 16303/3/2008

9. PARTIDUL PENSIONARILOR ŞI PROTECŢIEI SOCIALE – P.P.P.S.Actuala denumire a partidului este PARTIDUL POPULAR ŞI AL PROTECŢIEI SOCIALE (12.12.2006). Dizolvat şi radiat conform Deciziei nr. 43 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 15925/3/2013 în şedinţa publică din 28.11.2013, definitivă prin Decizia nr. 293, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I Civilă, în şedinţa din camera de consiliu de la 04.02.2016, respectiv prin Decizia nr. 1451, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I Civilă, în şedinţa publică din 30.06.2016.

10. PARTIDUL ROMÂNIA MARE – P.R.M.

11. PARTIDUL TINERILOR DIN ROMÂNIA – P.T.R. – dizolvat şi radiat conform sentinţei civile nr. 18 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sectia a III-a Civila în dosarul nr. 15921/3/2013 în şedinţa publică din 14.06.2013

12. Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu PSD-CTP – schimbat denumirea în „Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM. S-a dispus dizolvarea PARTIDULUI „SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR” şi radierea din Registrul partidelor politice, cf. disp.sentinţei civile nr.19 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a Civilă în dosarul 15928/3/2013 în şedinţa publică din data de 17.06.2013

13.PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN – P.S.R. dizolvat şi radiat conform sentinţei civile nr. P27 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Sectia a IV-a Civila în dosarul nr. 17458/3/2013 în şedinţa publică din 06.09.2013

14. PARTIDUL UMANIST DIN ROMÂNIA (SOCIALLIBERAL) – P.U.R. – S.L. Actuala denumire a partidului este Partidul Conservator (14.09.2005). Conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.37 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 24066/3/2015, în şedinţa publică din data de 03.09.2015, se înregistrează PARTIDUL LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE rezultat din fuziunea prin contopire a PARTIDULUI CONSERVATOR şi a PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR, definitivă prin Decizia civilă nr.560A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă la data de 18.11.2015. Se dispune radierea din registrul partidelor politice a partidelor politice care au procedat la comasare, respectiv PARTIDUL CONSERVATOR şi PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR.

15. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN – P.E.R.

16. PARTIDUL UNITĂŢII NAŢIUNII ROMÂNE – P.U.N.R. RADIAT.

17. PARTIDUL SOCIALIST UNIT – P.S.U. Radiat la data de 07.04.2006.

18. PARTIDUL NATIONAL LIBERAL CAMPEANU – P.N.L (C). Radiat la data de 27.11.2003.

19. PARTIDUL POPULAR CRESTIN – P.P.C. Radiat la data de 04.05.2004.

20. PARTIDUL PARTICULARILOR PARTID SOCIAL DEMOCRAT TRADIŢIONAL ROMÂN – P.P.P.S.D.T.R. Actuala denumire a partidului este FORŢA DREPTĂŢII (24.03.2004). RADIAT

21. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT CREŞTIN – P.N.D.C. – Dizolvat şi radiat conform Sentinţei civile nr. 41, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul 15922/3/2013, definitivă prin neapelare la data de 16.01.2014.

22. PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA – P.P.R. Actuala denumire a partidului este PARTIDUL POPULAR -P.P( 01.09.2010) – radiat în urma fuziunii prin absorţie a Partidului Popular de către Partidul Naţional Liberal, conform Sentinţei Civile nr.4 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul 17745/3/2014 în şedinţa publică din data de 02.02.2015, rămasă definitivă prin neapelare la data de 06.05.2015

23. UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCŢIA ROMÂNIEI – U.R.R. Comasat prin absorbtie in Partidul National Taranesc Crestin Democrat (10.03.2006)

24. PARTIDUL NOUA GENERAŢIE – P.N.G. Modificat – PARTIDUL NOUA GENERAŢIE CREŞTIN DEMOCRAT – P.N.G. – C.D. (15.09.2006). Dizolvat şi radiat conform Sentinţei civile nr. 44/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul 14152/3/2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului compart. Grefă al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 27.09.2022

25. PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII – P.S.M. – Radiat la data de 05.12.2003.

26. PARTIDUL NAŢIONAL ANTITOTALITAR RENAŞTEREA ROMÂNIEI” – la 12.05.2004 schimbat denumirea în PARTIDUL „RENAŞTEREA ROMÂNIEI” – dizolvat şi radiat conform sentinţei civile nr. 1785 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 15926/3/2013 în şedinţa publică din 09.10.2013

27. PARTIDUL DEMNITĂŢII NAŢIONALE – P.D.N. S-a dispus dizolvarea Partidului Demnităţii Naţionale şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice – Sentinţa Civilă nr. 4 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a Civilă în dosarul 15924/3/2013, în şedinţa publică din data de 31.01.2014, definitivă prin Decizia Civilă nr.6 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 15924/3/2013, în şedinţa publică din data 06.01.2015.

28. PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN RADIAT (07.04.2006)

29. PARTIDUL ALIANŢA SOCIALISTĂ – P.A.S. - Radiat prin decizia civilă 1/16.01.2014 TB – Sectia a V-a Civila in dosarul nr 38608/3/2013.

30. PARTIDUL MILENIULUI III – P. M. III. La data de 18.05.2005 schimbat denumirea in Partidul Republican. Radiat, conform deciziei civile CAB nr. 202 R pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală în dosar nr. 28038/3/2007, în şedinţa publică din data de 22.04.2008, irevocabilă.

31. PARTIDUL FORŢA DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA – FDR – in prezent Forta Democrata (30.05.2007). Radiat din 27.06.2013.

32. PARTIDUL „PENTRU PATRIE” – P.P.P. – schimbat denumirea in PARTIDUL “TOTUL PENTRU ŢARĂ” - T.P.Ţ. Dizolvat şi radiat conform Sentinţei Civile nr.13 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a V-a Civilă în dosarul 15929/3/2013, în şedinţa publică din data de 21.05.2014, definitivă prin Decizia Civilă nr.215. A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 15929/3/2013 (2241/2014), în şedinţa publică din data 04.05.2015.

33. PARTIDUL TINERETULUI DEMOCRAT - schimbat denumirea partidului in Partidul Lege si Dreptate (26.06.2007). Dizolvat şi radiat conform Sentinţei civile nr.12, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul 17455/3/2013, definitivă prin neapelare la data de 22.01.2014

34. BLOCUL NAŢIONAL DEMOCRAT – B.N.D. – schimbat denumirea partidului in Uniunea Crestina Sociala – U.S.C. (04.10.2005). Dizolvat şi radiat, conform Deciziei Civile nr. 17 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.17460/3/2013, în şedinţa publică de la data de 12.06.2013, definitivă prin neexercitarea căii de atac (apel).

35. PARTIDUL CREŞTIN – la data de 20.12.2007 schimbat denumirea in Forta Civica – RADIAT – Fuziune prin absorţie a Partidului FORŢA CIVICĂ de către PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL – Sentinţa Civilă nr.26P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosar nr. 26872/3/2014, în şedinţa publică din data de 29.10.2014, definitivă prin neapelare.

36. PARTIDULDEMNITĂŢII NAŢIONALE – P.N.D. - Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de Partidul Demnităţii Naţionale.

37. PARTIDUL INIŢIATIVA NAŢIONALĂ – radiat în urma comasării prin absorţie dintre Uniunea Naţională Pentru Progresul României şi Partidul Iniţiativa Naţională, conform Sentinţei Civile nr.10 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul 77005/3/2011 în şedinţa publică din data de 02.02.2012, rămasă definitivă prin neapelare la data de 17.10.2012.

38. PARTIDUL VERDE – P.V.

39. PARTIDUL STÂNGII UNITE (PSU).

40. PARTIDUL COMUNIŞTILOR ( NEPECERIŞTI) – dizolvarea (încetarea existenţei) Partidului Comuniştilor Nepecerişti şi radierea Partidului Comuniştilor Nepecerişti din registrul partidele politice existent la grefa Tribunalului Bucureşti, după rămânerea irevocabilă a sentintei pronuntate de TB, cf. dispoz. sentinţei civile nr. 1099 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă în dosarul 15923/3/2013 în şedinţa publică din data de 20.05.2013, definitivă, in baza deciziei civile nr.48 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.15923/3/2013, în şedinţa publică din data de 11.02.2014

41. PARTIDUL POPULAR AGRAR (P.P.A.). La 15.06.2012 schimbat denumirea în “Mişcarea Verzilor-Democraţi Agrarieni” prescurtat “MV-DA”. RADIAT potrivit dispoziţiilor Sentinţei civile nr.58/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.14134/3/2022, în şedinţa publică din data de 05.08.2022. Fără cale de atac până la data de 30.06.2023, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din aceeaşi dată.

42. MIŞCAREA CONSERVATOARE IN ROMÂNIA (MC). 

43. UNIUNEA POPULARĂ SOCIAL CREŞTINĂ – U.P.S.C. 

44. PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT – P.L.D. – radiat 26.03.2008.

45. PARTIDUL ROMANIEI EUROPENE – P.R.E.

46. PARTIDUL CIVIC MAGHIAR – MAGYAR POLGARI PART – PCM - MPP. Fuziune prin contopire a Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgari Part, cu Partidul Maghiar din Transilvania – Erdelyi Magyar Neppart, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.62/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.19634/3/2022, în şedinţa publică din data de 24.08.2022. În urma fuziunii a rezultat partidul politic Alianţa Maghiară din Transilvania – Erdelyi Magyar Szovetseg, cu denumirea prescurtată AMT-EMSZ.

47. PARTIDUL UNIUNEA ECOLOGISTA DIN ROMANIA – U.E.R. RADIAT.

48. PARTIDUL UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI –U.N.P.R.  Fuziune prin absorţie a PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU (PP–DD) de către UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI – Sentinţa Civilă nr.31 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 24336/3/2015, în şedinţa publică din data de 15.07.2015, definitivă prin Decizia civilă nr. 617 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr. 24336/3/2015 (1584/2015) în şedinţa publică din data de 15.12.2015.

49. Erdélyi Magyar Néppárt – Partidul Popular Maghiar din Transilvania (denumire prescurtată E.M.N.P.-P.P.M.T.)Fuziune prin contopire a Partidului Civic Maghiar – Magyar Polgari Part, cu Partidul Maghiar din Transilvania – Erdelyi Magyar Neppart, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.62/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.19634/3/2022, în şedinţa publică din data de 24.08.2022. În urma fuziunii a rezultat partidul politic Alianţa Maghiară din Transilvania – Erdelyi Magyar Szovetseg, cu denumirea prescurtată AMT-EMSZ.

50. PARTIDUL POPORULUI - denumire prescurtată P.P.-L.C. RADIAT conform dispoziţiilor Încheierii pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 14141/3/2022, în şedinţa publică din data de 06.06.2022. Fără cale de atac până la data de 30.06.2023, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din aceeaşi dată.

51. PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU (denumire prescurtată P.P.-D.D.) – RADIAT- Fuziune prin absorţie a PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU (PP–DD) de către UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI conform Sentinţei Civile nr.31 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 24336/3/2015, în şedinţa publică din data de 15.07.2015, definitivă prin Decizia civilă nr. 617 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr. 24336/3/2015 (1584/2015) în şedinţa publică din data de 15.12.2015.

52. PARTIDUL PRODEMO – denumirea prescurtata P.PRO . DIZOLVAT ŞI RADIAT, potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr. 42/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 14154 /3/2022, în şedinţa publică din data de 05.07.2022, definitivă.

53. PARTIDUL NAŢIONALIST – s-a respins cererea de reînregistrare a acestui partid.

54. PARTIDUL RENASTERII NATIONALE (PRN). RADIAT conform Deciziei civile nr. 57/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 14159/3/2022, în şedinţa publică din data de 21.07.2022. Fără cale de atac până la data de 30.06.2023, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din aceeaşi dată.

55. PARTIDUL ŢIGANILOR DIN ROMÂNIA – s-a respins cererea de reînregistrare a acestui partid.

56. PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE (PDS) – înregistrat în baza Deciziei civile nr. 49 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosar nr. 28023/3/2012, rămasă irevocabilă ( 11.10.2012). Potrivit dispoziţiilor deciziei civile nr.64/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.14149/3/2022, în şedinţa publică din data de 07.09.2022, s-a constatat încetarea existenţei Partidului Dreptăţii Sociale.

57. «PARTIDUL NOUA REPUBLICĂ», denumirea completă a partidului – denumirea prescurtată: «NOUA REPUBLICĂ». Înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.38 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 20355/3/2012, în şedinţa publică din 28.06.2012. Dizolvat şi radiat, potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr. 45/DEC/P pronunţate în dosarul nr.14158 /3/2022 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică din data de 05.07.2022, definitivă.

58. PARTIDUL NATIONAL AL MEDIULUI

Noua denumire: PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR ( PLR) în baza Sentinţei civile nr.10 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 533/30.03.2015, în şedinţa publică din data de 30.03.2015, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr.361A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.533/3/2015, la data de 4 august 2015.

Conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.37 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 24066/3/2015, în şedinţa publică din data de 03.09.2015, se înregistrează PARTIDUL LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE rezultat din fuziunea prin contopire a PARTIDULUI CONSERVATOR şi a PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR, definitivă prin Decizia civilă nr.560A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă la data de 18.11.2015. Se dispune radierea din registrul partidelor politice a partidelor politice care au procedat la comasare, respectiv PARTIDUL CONSERVATOR şi PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR.

59. PARTIDUL UNIUNEA CREŞTIN DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA (UCDR)

60. PARTIDUL MIŞCAREA AGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA (MAR) - noua denumire: Alianţa Naţională a Agricultorilor ( ANA) în baza Sentinţei civile nr.30P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 28931/3/2014, în şedinţa publică din data de 05.12.2014.  Schimbat denumirea din Alianţa Naţională a Agricultorilor, denumire prescurtată: ANA, în Alianţa Naţional Creştină, denumire prescurtată: ANC conform deciziei civile nr. 47/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 19117/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III a Civilă, în şedinţa publică de la 30.09.2021, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de Secţia a III-a Civilă a Tribunalului Bucureşti din data de 17.11.2021.

61. PARTIDUL UNIUNEA DEMOCRATĂ ROMÂNĂ (UDR) – schimbat denumirea în PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.17 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.11506/3/2015, în şedinţa publică din 18.05.2015, definitivă prin necontestare la data de 30.06.2015. Încetat activitatea prin autodizolvare. Sentinţa civilă nr.65 /DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.10181/3/2024, în şedinţa publică din data de 12.04.2024, definitivă la data de 12.04.2024 .

62. PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

63. PARTIDUL ALTERNATIVA SOCIALISTĂ – prescurtat P.A.S; schimbat denumirea în PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 8 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.35716/3/2014, în şedinţa publică din 06.01.2015, definitivă prin decizia civilă nr.236 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, la data de 30.09.2015.

64. ALTERNATIVA SOCIALISTĂ - radiată prin decizia civilă 1/16.01.2014 TB – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr 38608/3/2013.

65. PARTIDUL ALIANŢA DEMOCRATĂ A ROMILOR– înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 21 P
pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 12077/3/2014, în şedinţa publică din 17.09.2014, definitivă prin neapelare la data 29.12.2014.

66. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – rezultat din fuziunea prin contopire a PDL si PNL (nr. crt. 1 şi nr. crt. 3 în prezentul registru) conform Sentinţei Civile nr.1127 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 26874/3/2014, în şedinţa publică de la data de 06.10.2014 şi Deciziei Civile nr. 551A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 26874/3/2014 (2406/2014), în şedinţa publică de la data de 09.12.2014.

67. PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA – înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 2A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 22201/3/2014, în şedinţa publică din data de 05.01.2015, definitivă.

68. PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ (PRU) – înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 5 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 41609/3/2014, în şedinţa publică din data de 17.02.2015, definitivă, prin neapelare, la data de 23.04.2015.

69. PARTIDUL “BLOCUL UNITĂŢII NAŢIONALE” – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.18 DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.14297/3/2015, în şedinţa publică din 21.05.2015, definitivă prin neapelare la data de 25.06.2015

70. PARTIDUL FRONTUL DEMNITĂŢII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.20P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.8034/3/2015, în şedinţa publică din 29.05.2015, definitivă prin neapelare la data de 01.07.2015. Dizolvat şi radiat, potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr.51 /DEC/P pronunţate în dosarul nr.14155 /3/2022 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică din data de 12.07.2022, definitivă.

71. PARTIDUL M10 – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 29 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.20334/3/2015, în şedinţa publică din 08.07.2015, definitivă prin neapelare la data de 07.08.2015. RADIAT – Sentinţa civilă nr. 53/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 15445/3/2019 în şedinţa publică din data de 09.08.2019, definitivă prin neapelare, la data de 04.09.2019, potrivit referatului Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din 18.09.2019.

72. PARTIDUL NAŢIONAL PENTRU PATRIE (PNPP) – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 28 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.17003/3/2015, în şedinţa publică din 08.07.2015, definitivă prin neapelare la data de 05.08.2015. Schimbat denumirea în „LIGA PENTRU DEŞTEPTAREA ROMÂNIEI” – denumirea prescurtată LIDER, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.58P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.21343/3/2023, în şedinţa publică din data de 27.09.2023.

73. PARTIDUL NAŢIONAL DEMOCRAT – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.21P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.7204/3/2015, în şedinţa publică din 08.06.2015, definitivă prin neapelare la data de 09.08.2015

74. PARTIDUL NOUA ROMANIE – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.24 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.15248/3/2015, în şedinţa publică din 17.06.2015, definitivă prin neapelare la data de 24.08.2015

75. PARTIDUL PENTRU DEZVOLTARE ŞI PROGRES SOCIAL – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 33P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 21932/3/2015, în şedinţa publică din 31.07.2015, definitivă prin neapelare la data de 24.09.2015. DIZOLVAT ŞI RADIAT, potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr. 47/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.25178 /3/2022, în şedinţa publică din data de 07.07.2022, definitivă.

76. PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social – liberal) – înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 30 DEC. pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 21023/3/2015, respectiv încheierii pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.21023/3/2015, în şedinţa publică din 14.07.2015, definitivă prin neapelare la data de 07.10.2015. Fuziune prin absorbţie între PARTIDUL PUTERII UMANISTE şi PARTIDUL RE: START ROMANIA, în urma căreia PARTIDUL RE: START ROMANIA este absorbit de către PARTIDUL PUTERII UMANISTE conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.54/DEC/P, pronunţată în dosarul nr.25549/3/2021 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică din data de 19.10.2021, definitivă prin neapelare la data de 02.12.2021, potrivit referatului Secţiei a V – a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 28.12.2021. Noua denumire a partidului : PARTIDUL UMANIST SOCIAL LIBERAL (PUSL)

77. PARTIDUL JUSTIŢIE ŞI DEZVOLTARE (PJD) – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 50 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 31679/3/2015, în şedinţa publică din 01.10.2015, definitivă prin neapelare la data de 27.10.2015.RADIAT

78. PARTIDUL OAMENILOR LIBERI (POL) – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. DEC 42 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 28691/3/2015, în şedinţa publică din 16.09.2015, definitivă prin neapelare la data de 26.10.2015.

79. PARTIDUL BOTOŞĂNENILOR (PB) – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 47 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 26336/3/2015, în şedinţa publică din 23.09.2015, definitivă prin neapelare la data de 11.11.2015. Dizolvat şi radiat cf. deciziei civile nr.55/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.14144/3/2022 în şedinţa publică din data de 14.07.2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului compart. Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 14.10.2022

80. PARTIDUL NOUA DREAPTĂ – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 49 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 19988/3/2015, în şedinţa publică din 28.09.2015, definitivă prin neapelare la data de 11.11.2015.

81. PARTIDUL PENTRU ARGEŞ ŞI MUSCEL – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 45 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 20156/3/2015, în şedinţa publică din data de 22.09.2015, definitivă prin neapelare la data de 04.11.2015.

82. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL MUNCITORILOR PSDM – înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 462 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr. 10804/3/2015 (1080/2015) în şedinţa publică din 08.10.2015.

83. PARTIDUL „DEMOCRAŢIE DIRECTĂ ROMÂNIA” – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 58 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 34098/3/2015, în şedinţa publică din data de 21.10.2015, definitivă prin neapelare la data de 26.11.2015.

84. PARTIDUL COMUNITAR DIN ROMÂNIA (PCDR) – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei nr. 60 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 18652/3/2015, în şedinţa publică din data de 04.11.2015, definitivă prin neapelare la data de 24.11.2015. Dizolvat şi radiat, cf. sentinţei civile nr.41/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.14142/3/2022 în şedinţa publică din data de 05.07.2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului compart. Grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 29.09.2022.

85. PARTIDUL AGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA (PAR) – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.54 DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 31530/3/2015, în şedinţa publică din data de 15.10.2015, definitivă prin neapelare la data de 08.12.2015.

86. PARTIDUL ECOLOGIST SOCIALIST ROMÂN (P.E.S.R.) – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.41 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 21034/3/2015, în şedinţa publică din data de 14.09.2015, definitivă prin neapelare la data de 08.12.2015. DIZOLVAT ŞI RADIAT, conform dispoziţiilor deciziei civile nr.72/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.32111/3/2021, în şedinţa publică din 25.11.2021, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a III-a Civile, din data de 10.01.2022.

87. PARTIDUL LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.37 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 24066/3/2015, în şedinţa publică din data de 03.09.2015, rezultat din fuziunea prin contopire a PARTIDULUI CONSERVATOR şi a PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR, definitivă prin Decizia civilă nr.560A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă la data de 18.11.2015. (a se vedea Încheierea pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.24066/3/2015, în şedinţa din camera de consiliu din 18.01.2016, rămasă definitivă prin neapelare până la data de 01.03.2016). Denumirea corectă a noii formaţiuni politice este PARTIDUL ALIANŢA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE, în loc de PARTIDUL LIBERALILOR ŞI DEMOCRAŢILOR – ALDE.

88. PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI BUCUREŞTIUL – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.40 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 24340/3/2015, în şedinţa publică din data de 11.09.2015, definitivă prin Decizia civilă nr.577-A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă la data de 27.11.2015. RADIAT, ca urmare a fuziunii prin absorbtie de către partidul politic Uniunea Salvati Romania, cf. Deciziei civile nr. 127/DEC/P pronunţată în şedinţă publică la data de 25.10.2016 în dosarul nr. 35215/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V –a Civilă, definitiva în baza Deciziei civile nr.1001A pronunţată în şedinţă publică din data de 29.12.2016 în dosarul nr.35215/3/2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV – a Civilă”.

89. PARTIDUL MIŞCAREA LIBERALĂ – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.72 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.30585/3/2015, în şedinţa publică din 09.12.2015, definitivă prin neapelare la data de 09.02.2016.
Denumirea partidului este Alianţa Naţional Ţărănistă, prescurtat ANT, potrivit dispoziţiilor deciziei civile nr. 60, pronunţată la data de 13.09.2019, în dosarul nr. 20140/3/2019 al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucuresti, definitiva prin neapelare.

90. PARTIDUL GĂLĂŢENILOR – PG – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.65 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.35710/3/2015, în şedinţa publică din 20.11.2015, definitivă prin neapelare până la data de 02.03.2016.

91. PARTIDUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI – PRP – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.9 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.40600/3/2015, în şedinţa publică din 21.01.2016, definitivă prin neapelare până la data de 01.03.2016.

92. PARTIDUL ALIANŢA PENTRU DOMNEŞTI – APD – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.75 DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.35763/3/2015, în şedinţa publică din 15.12.2015, definitivă prin neapelare până la data de 01.03.2016.
RADIAT. Fuziune prin absorbtie a „Partidului Alianta pentru Domnesti ”de catre partidul „Alianta Noastra România”, cf. sentintei civile nr. 7/DEC/P, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila în dosarul nr.26874/3/2014, în sedinta publica din data de 17.01.2017, definitiva prin neapelare.
(nr.corect dosar 38333/3/2016 – a se vedea Incheierea din dosarul nr. 38333/3/2016, pronuntata în sedinta publica din data de 22.03.2017).

93. PARTIDUL RENAȘTEREA SĂCĂLAZULUI – PRS – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.16 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.35033/3/2015, în şedinţa publică din 05.02.2016, definitivă prin neapelare până la data de 15.03.2016. Schimbat denumirea în Grupul pentru Reformă şi Acţiune Locală, cu denumirea prescurtată GRAL.

94. PARTIDUL UpR – înregistrat conform deciziei civile nr.76 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.42675/3/2015, în şedinţa publică de la data de 15.12.2015, definitivă prin decizia civilă nr.137 A/2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 42675/3/2015, în şedinţa publică din data de 26.02.2016. RADIAT, conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 17 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 3435/3/2021, în şedinţa publică din data de 16.04.2021, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 18.05.2021.

95. PARTIDUL COMUNIȘTILOR – înregistrat conform sentinţei civile nr. 26P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.15486/3/2015, în şedinţa publică de la data de 29.06.2015, definitivă prin decizia civilă nr.73 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. nr.15486/3/2015, în şedinţa publică din data de 10.02.2016. Schimbat denumirea: “COMUNIŞTII (Anti-Marxişti)“ cu denumirea prescurtată “COMUNIŞTII“, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 9/DEC/P, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 35512/3/2020, în şedinţa publică din data de 26.02.2021, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit la data de 17.01.2022., de compartimentul grefă al Secţiei a IIII-a Civile a Tribunalului Bucureşti. 

96. PARTIDUL FORȚA MOLDOVA – înregistrat conform Sentinţei Civile nr.11 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 47405/3/2015, în şedinţa publică de la data de 01.02.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 16.03.2016. RADIAT – Sentinţa civilă nr. 53/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 15445/3/2019 în şedinţa publică din data de 09.08.2019, definitivă prin neapelare, la data de 04.09.2019, potrivit referatului Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din 18.09.2019.

97. Partidul Unităţii Sociale din România (P.U.S.R) – înregistrat conform Sentinţei Civile nr.69 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.38239/3/2015, în şedinţa publică de la data de 04.12.2015, definitivă prin neapelare, până la data de 23.03.2016.

98. PARTIDUL NEOSOCIALIST – P.N.S.  – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 78P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.37283/3/2015, în şedinţa publică de la data de 15.12.2015, definitivă prin neapelare, până la data de 16.03.2016. În baza sentinţei civile nr. 24/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 7477/3/2017, în şedinţa publică din data de 10.04.2017, Partidul Neosocialist devine “Partidul Naţional Socialist” (modificarea denumirii partidului).

99. PARTIDUL FAPTA – PF – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 28 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.3814/3/2016, în şedinţa publică de la data de 02.03.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 23.03.2016.

100. PARTIDUL SOCIETĂȚII IEȘENE – PSI – înregistrat conform Deciziei nr. 68 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.34379/3/2015, în şedinţa publică de la data de 03.12.2015, definitivă prin neapelare, până la data de 30.03.2016.

101. PARTIDUL CINSTE ȘI PROSPERITATE – PCP – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 7 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.39219/3/2015, în şedinţa publică de la data de 20.01.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 31.03.2016. Autodizolvat şi radiat, conform dispoz. deciziei civile nr.87/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.27181/3/2020, în şedinţa publică din data de 17.11.2020.

102. PARTIDUL FORŢA IDENTITĂŢII NAŢIONALE – FIN – înregistrat conform Deciziei nr. 8 DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.42064/3/2015, în şedinţa publică de la data de 20.01.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 31.03.2016.

103. PARTIDUL PIRAT ROMÂNIA – PIRAT – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 59 DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.12711/3/2014, în şedinţa publică de la data de 03.11.2015, definitivă prin neapelare, până la data de 01.04.2016.

104. PARTIDUL ROMILOR DEMOCRAŢI – PRD – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 18 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.44589/3/2015, în şedinţa publică de la data de 10.02.2016, definitivă prin Decizia civilă nr.193 A, pronunţată la data de 04.04.2016, de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu minori şi de Familie.

105. PARTIDUL „MIŞCAREA PENTRU MEDGIDIA” – MPM – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 83 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.39119/3/2015, în şedinţa publică de la data de 17.12.2015, definitivă prin Decizia civilă nr.198 A, pronunţată la data de 04.04.2016, de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu minori şi de Familie.

106. PARTIDUL „UNIUNEA PENTRU CODLEA” – UPC – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 33/DEC/P/ pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.4035/3/2016, în şedinţa publică de la data de 09.03.2016, definitivă, prin neapelare până la data de 05.04.2016.

107. PARTIDUL UNIUNEA INDEPENDENTĂ PENTRU SIGHIŞOARA – UIPS – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 51 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.257/3/2016, în şedinţa publică de la data de 28.03.2016, definitivă prin neapelare la data de 04.04.2016.

108. PARTIDUL IALOMIŢENILOR – PI – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 47 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.4868/3/2016, în şedinţa publică de la data de 25.03.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac, până la data de 05.04.2016.

109. PARTIDUL PLATFORMA ACŢIUNEA CIVICĂ A TINERILOR – PACT – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 52 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.4182/3/2016, în şedinţa publică de la data de 28.03.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 04.04.2016. RADIAT conform Deciziei civile nr. 64/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 24940/3/2019, în şedinţa publică din data de 20.09.2019, definitivă prin neapelare, potrivit referatului compartimentului Registratură din cadrul Secţiei a V-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, din 09.12.2019.

110. PARTIDUL DREPTĂŢII DEMNITĂŢII SOLIDARITĂŢII NAŢIONALE – PDDSN – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 32/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.852/3/2016, în şedinţa publică de la data de 09.03.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 05.04.2016.

111. PARTIDUL MIŞCAREA SOCIAL LIBERALĂ – MSL – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 30 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.47155/3/2015, în şedinţa publică de la data de 07.03.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 06.04.2016.

112. PARTIDUL 200 PENTRU BUCUREŞTI – P200B – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 10 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.45898/3/2015, în şedinţa publică de la data de 22.01.2016, definitivă prin Decizia civilă nr. 201A, pronunţată la data de 04.04.2016, de Curtea de Apel Bucureşti Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu minori şi de Familie.

113. PARTIDUL LIGA ORGANIZATĂ A REGIUNILOR DREPTE – L.O.R.D.  – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 41/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III -a Civilă în dosarul nr.3571/3/2016, în şedinţa publică de la data de 18.03.2016, definitivă prin neapelare, până la data de 13.04.2016.

114. PARTIDUL VRANCEA NOASTRĂ – PVN – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 77P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.31335/3/2015, în şedinţa publică de la data de 15.12.2015, definitivă prin Decizia Civilă nr.291A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, la data de 21.04.2016.

115. PARTIDUL „MÂNDRI CĂ SUNTEM ARĂDENI” – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 40DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.7127/3/2016, în şedinţa publică de la data de 16.03.2016, definitivă prin Decizia Civilă nr.294, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, la data de 22.04.2016.

116. PARTIDUL ALTERNATIVA DE VEST – ADV – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 43/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 46259/3/2015, în şedinţa publică de la data de 21.03.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 26.04.2016.

117. PARTIDUL MARAMUREŞENILOR – PM – înregistrat conform Deciziei nr. 46/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 45909/3/2015, în şedinţa publică de la data de 24.03.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 26.04.2016.

118. PARTIDUL NOSTRU – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 48/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 47640/3/2015, în şedinţa publică de la data de 28.03.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 20.04.2016. AUTODIZOLVAT – Conform Procesului Verbal al Congresului Extraordinar al PARTIDULUI NOSTRU, întrunit la data de 02.06.2020, în Braşov.

119. PARTIDUL DACISMULUI AUTONOM CONSERVATOR – P.DAC – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 44/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 5699/3/2016, în şedinţa publică de la data de 24.03.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 26.05.2016.

120. PARTIDUL FORŢA PENSIONARILOR-P.F.P. – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 263A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 32219/3/2015 (598/2016), în şedinţa publică de la data de 22.04.2016.

121. PARTIDUL FORŢA NAŢIONALĂ – FN – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 63/Dec/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 4383/3/2016, în şedinţa publică de la data de 11.04.2016, definitivă prin neapelare până la data de 15.06.2016.

122. PARTIDUL CETĂŢENII – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 49/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 2961/3/2016, în şedinţa publică de la data de 28.03.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 15.06.2016.

123. PARTIDUL NOUA REVOLUŢIE – PNR – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 356 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 32504/3/2015 (647/2016) în şedinţa publică de la data de 25.05.2016. AUTODIZOLVAT şi RADIAT, conform dispoziţiilor deciziei civile nr.2/DEC/P pronunţate în dosarul nr.35219/3/2019 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică din 08.01.2020, definitivă prin neapelare, astfel cum rezultă din referatul întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

124. PARTIDUL NAŢIONAL CIVIC – PNC – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 71/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 47504/3/2015, în şedinţa publică de la data de 22.04.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 28.06.2016

125. PARTIDUL UNIUNEA SALVAŢI ROMÂNIA - USR – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 54/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.9609/3/2016 în şedinţa publică de la data de 04.04.2016 definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 23.06.2016. Fuziune cu Partidul Libertate Unitate şi Solidaritate (PLUS), prin absorbţie, conform sentinţei civile nr. 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţa publică, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţa publică din data de 16.04.2021.

126. PARTIDUL NAŢIONAL AGRAR – PNA – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 358 A/ 2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.43041/3/2015 în şedinţa publică de la data de 17.05.2016

127. PARTIDUL „PENTRU IAŞI” – Pentru Iaşi – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 94/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.94/3/2016* în şedinţa publică de la data de 07.06.2016. AUTODIZOLVAT ŞI RADIAT, conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 29/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 3511/3/2023 în şedinţa publică din data de 20.04.2023.

128. PARTIDUL FORȚA ROMÂNEASCĂ – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 69/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.10055/3/2016 în şedinţa publică de la data de 19.04.2016, definitivă prin neapelare la data de 16.06.2016

129. PARTIDUL ALIANŢA NOASTRĂ ROMÂNIA – ANR – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 101/Dec/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.20731/3/2016 în şedinţa publică de la data de 08.07.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 03.08.2016.
Fuziunea prin absorbtie a „Partidului Alianta pentru Domnesti ”de catre partidul „Alianta Noastra România”, cf. sentintei civile nr. 7/DEC/P, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila în dosarul nr.26874/3/2014, în sedinta publica din data de 17.01.2017, definitiva prin neapelare.
(nr.corect dosar 38333/3/2016 – a se vedea Incheierea din dosarul nr. 38333/3/2016, pronuntata în sedinta publica din data de 22.03.2017).

Autodizolvat, potrivit dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 21/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 38313/3/2019, în şedinţa publică din data de 23.06.2020, rămasă definitivă prin nerecurare la 22.10.2020, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 23.11.2020, respectiv, cf. disp. art. 43 lit. c din Legea nr. 14/2003, cu mod. si compl. ult.

RADIAT, conform Încheierii pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 34976/3/2020, în şedinţa publică din data de 5.02.2021, definitivă prin neapelare la data de 26.02.2021, potrivit referatului întocmit de grefierul şef al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 22.04.2021.

130. PARTIDUL POLITIC „ALTERNATIVA CIVICĂ ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACŢIUNE” – „ A.C.A.S.A.” – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 537 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.149/3/2016 în şedinţa publică de la data de 28.04.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 10.08.2016.

131. PARTIDUL DIASPOREI CREŞTIN DEMOCRATE – DCD – înregistrat conform Încheierii pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.37941/3/2015 în şedinţa publică de la data de 21.12.2015, definitivă prin Decizia Civilă nr.470A/2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă la data de 17.06.2016

132. PARTIDUL CIVIC ALIMPEŞTI – PCA – înregistrat conform Deciziei 57P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.5397/3/2016 în şedinţa publică de la data de 05.04.2016, definitivă prin Decizia Civilă nr.440A/2016 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie la data de 14.06.2016. RADIAT conform Deciziei civile nr. 28/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 6562/3/2022, în şedinţa publică din data de 18.05.2022. Fără cale de atac până la data de 30.06.2023, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din aceeaşi dată.

133. PARTIDUL POLITIC MAKEDONARMÂNILOR – PMAR – înregistrat conform Sentinţei Civile nr. 80/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.10348/3/2016, în şedinţa publică de la data de 10.05.2016, definitivă prin neexercitarea căii de atac, la data de 31.08.2016.

134. PARTIDUL STEJARILOR – PS – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 569 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.19592/3/2016, în şedinţa publică de la data de 07.09.2016. RADIAT, conform sentinţei civile nr.61/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 22925/3/2021, în şedinţa publică din data de 09.11.2021, rămasă definitivă prin neapelare la data de 30.11.2021.

135. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN – SECOLUL XXI – prescurtat : PCR –XXI – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 508 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 34635/3/2015, în şedinţa publică de la data de 27.06.2016.

136. PARTIDUL SOCIALIST CREŞTIN – prescurtat : P.S.C. – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 551 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi Pentru Cauze cu Minori şi de Familie în dosarul nr. 3611/3/2016 (1463/2016), în şedinţa publică de la data de 16.09.2016.

137. PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC MANIU MIHALACHE – prescurtat : P.N.Ţ.M.M. – înregistrat conform Deciziei Civile nr. 791 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 33747/3/2015, în şedinţa publică de la data de 31.10.2016. PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC MANIU MIHALACHE a fuzionat cu PARTIDUL CORECTEI GUVERNĂRI, în sensul absorbirii acestui partid în baza Protocolului de fuziune din data de 1.10.2022, semnat de reprezentanţii ambelor partide politice, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.95/DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.27430/3/2022, în şedinţa publică din 16.12.2022, definitivă prin neapelare la data de 03.02.2023, potrivit referatului întocmit de compartimentul Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 07.03.2023

138. PARTIDUL COSTINEŞTIUL UNIT – prescurtat : PCU – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr.478 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 6862/3/2016, în şedinţa publică din data de 21.06.2016. RADIAT ca urmare a autodizolvării, potrivit dispoz. deciziei civile nr. 14/DEC/P pronunţate în dosarul nr.2940/3/2023 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică din data de 14.02.2023, definitivă

139. PARTIDUL DREPTĂŢII – prescurtat : PD

140. PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNEASCĂ – înregistrat conform Deciziei civile nr. 943A/2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV a Civilă în dosarul nr.32812/3/2016, în şedinţa publică din data de 08.12.2016.

141. UNIUNEA CIVICĂ SLĂNIC PRAHOVA – denumirea prescurtată UCSP – înregistrată conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 72/DEC/P, pronunţată în şedinţă publică la data de 29.04.2016 în dosarul 8209/3/2016 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, definitivă prin neapelare.
Se constată autodizolvarea partidului Uniunea Civică Slănic Prahova (UCSP).
Se dispune radierea partidului Uniunea Civică Slănic Prahova din Registrul partidelor politice aflat la grefa Tribunalului Bucureşti, cf. deciziei civile nr. 24/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 4149/3/2020 în şedinţa publică din data de 25.06.2020, definitivă prin neapelare, la data de 07.08.2020, potrivit referatului Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din 13.10.2020.

142. PARTIDUL REVOLUŢIEI – denumirea prescurtată PR – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei Civile nr. 124/P, pronunţată în şedinţă publică la data de 20.10.2016 în dosarul 31610/3/2016 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă.

143. PARTIDUL POPULAR DIN ROMÂNIA – denumirea prescurtată PPR – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 128/dec pronunţată în şedinţă publică la data de 28.10.2016 în dosarul 34921/3/2016 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IIIa Civilă, definitivă prin neapelare.

144. PARTIDUL POLITIC “VIITORUL ŢĂRII FĂGĂRAŞULUI” – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 132/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosarul nr. 5133/3/2016, în şedinţa publică din data de 08.11.2016.

145. PARTIDUL POLITIC “APĂRĂTORII COPIILOR NOŞTRI” – denumirea prescurtată ACN – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 36/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV a Civilă în dosarul nr.6789/3/2017, în şedinţa publică din data de 22.05.2017, definitivă prin neapelare. AUTODIZOLVAT ŞI RADIAT, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.16/DEC/P pronunţată în dosarul nr.1185/3/2023 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică de la 28.02.2023, definitivă prin neapelare la data de 16.05.2023, potrivit referatului întocmit de compart. Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti la data de 19.05.2023.

146. PARTIDUL POLITIC “PARTIDUL NATIONAL ROMÂN” – denumirea prescurtata PNR – înregistrat cf. sentintei civile nr. 35P, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila în dosarul nr.10703/3/2017, în sedinta publica din data de 18.05.2017, definitiva prin neapelare.

147. PARTIDUL POLITIC “ PARTIDUL VIOLET – DEMOCRATIE DIRECTA” denumirea prescurtata PV-DD – înregistrat cf. sentintei civile nr. 21DEC/P, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a Civila în dosarul nr.5299/3/2017, în sedinta publica din data de 05.04.2017, definitiva prin neapelare.

148. PARTIDUL NAŢIONALIST – denumirea prescurtata P.N. – înregistrat conform deciziei civile nr.519 A//2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.37366//3/2016, în şedinţa publică din data de 06.06.2017.

149. PARTIDUL POLITIC “PARTIDUL REGALIST ROMÂN” – denumirea prescurtata P.R.R. – înregistrat conform deciziei civile nr. 387A/2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.24855/3/2016, în şedinţa publică din data de 25.04.2017.

150. PARTIDUL POLITIC „Partidul Naţiunea Română” – denumirea prescurtată PNRo – înregistrat conform sentinţei civile nr. 41P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.13105/3/2017, în şedinţa publică din data de 06.07.2017, definitivă prin neapelare.

151. PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL LEGE ŞI ORDINE – ROMÂNIA DEMOCRATĂ” – denumirea prescurtată LORD – înregistrat conform sentinţei civile nr. 43/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.12689/3/2017, în şedinţa publică din data de 07.07.2017, definitivă prin neapelare.

152. PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL MONARHIST” – denumirea prescurtată PM23 – înregistrat conform deciziei civile nr. 48/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 21666/3/2017, în şedinţa publică din data de 21.07.2017, definitivă prin neapelare.

153. PARTIDUL „ROMÂNI PENTRU ROMÂNIA” – denumirea prescurtată PRR – înregistrat conform sentinţei civile nr. 52 DEC/P pronunţată în şedinţa publică din data de 08.08.2017 în dosarul nr. 18618/3/2017 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, definitivă prin neapelare.

154. PARTIDUL POLITIC ADEVĂR ŞI DREPTATE – denumirea prescurtată PAD – înregistrat în baza deciziei civile nr.732 A pronunţată în dosarul nr. 15563/3/2017 (1655/2017) de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III – a Civilă în şedinţa publică de la 26.09.2017.

155. PARTIDUL REFORMATOR – denumirea prescurtată P.R. – înregistrat în baza sentinţei civile nr. 63/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă din şedinţa publică din data de 20 .11.2017, în dosarul nr. 38716/3/2017, definitivă prin neapelare.

156. PARTIDUL ROMÂNIA MODERNĂ ŞI DEMNĂ – denumirea prescurtată RMD – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 68/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a civilă în dosarul nr. 41309/3/2017 în sedinţa publică din 07.12.2017, definitivă prin neapelare la data de 03.02.2018. RADIAT, conform disp.sentinţei civile nr.34/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.5957/3/2022 în şedinţa publică din data de 08.06.2022, definitivă prin neapelare la data de 27.12.2022, potrivit referatului din aceeaşi dată al compartimentului Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

157. PARTIDUL NEOLIBERAL – denumirea prescurtată PN – înregistrat în baza sentinţei civile nr. 54/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a-III-a Civilă în şedinţa publică din 25 august 2017 în dosarul nr. 18664/3/2017, definitivă prin neapelare. Schimbat denumirea în PARTIDUL NAŢIONAL DE CENTRU (P.N.C.) conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.19/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.29446/3/2020, în şedinţa publică din data de 28.04.2021, definitivă.

158. PARTIDUL PRO ROMÂNIA – denumirea prescurtată PRO România – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei Civile nr. 58/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a civilă în dosarul nr. 18966/3/2017 în ședința publică din 27.10.2017, definitivă prin Decizia civilă nr. 163 din 20.02.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şui familie, dosar nr. 18966/3/2017.

159. PARTIDUL UNIUNEA NAŢIONALĂ CREŞTINĂ A ROMILOR DIN ROMÂNIA – denumirea prescurtată U.N.C.R.R. – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 2/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a civilă în dosarul nr. 41199/3/2017, în sedinţa publică din 09.01.2018.

160. PARTIDUL ALIANŢA STRADA – denumirea prescurtată AS – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 38/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosarul nr. 16958/3/2017 în sedinţa publică din 06.06.2017, definitivă prin neapelare la data de 03.02.2018.

161. PARTIDUL BRĂILA NOUĂ – denumirea prescurtată BR9 – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 64/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a civilă în dosarul nr. 37166/3/2017 în sedinţa publică din 22.11.2017, definitivă prin neapelare.

162. PARTIDUL GORJENILOR – denumirea prescurtată PG – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 4/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV a civilă în dosarul nr. 43606/3/2017 în sedinţa publică din 16.01.2018, definitivă prin neapelare până la data de 09.03.2018.

163. PARTIDUL ACŢIUNEA NAŢIONALĂ ALBA – denumirea prescurtată ANA – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 11/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a civilă în dosarul nr. 42661/3/2017 în sedinţa publică din 09.02.2018, definitivă prin neexercitarea căii de atac până la data de 20.03.2018.

164. PARTIDUL DEMOCRAT CREŞTIN AL ROMILOR DIN ROMÂNIA – denumirea prescurtată P.D. – C.R.R. – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 7/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 46373/3/2017 în sedinţa publică din 06.02.2018, definitivă prin neapelare. AUTODIZOLVAT ŞI RADIAT, prin sentinţa civilă nr.1109 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.13309/3/2022, în şedinţa publică din data de 14.07.2022, definitivă la data de 22.09.2022, potrivit referatului compart. Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 25.01.2023.

165. PARTIDUL ALIANŢA LEGE ŞI ORDINE – denumirea prescurtată ALO – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 69/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă în dosarul nr. 32996/3/2017 în sedinţa publică din 08.12.2017, definitivă prin neapelare.

166. PARTIDUL ROMÂNIA NOASTRĂ – denumirea prescurtată P.R.N. – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 212 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 14631/3/2017 în şedinţa publică din 23.02.2018.

167. PARTIDUL CREŞTIN SOCIAL-LIBERAL ROMÂN – denumirea prescurtată PCSLR – înregistrat conform deciziei civile nr.620A/2016 pronunţată la data de 23.09.2016 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 8772/3/2016.

168. PARTIDUL ALIANŢA CREŞTINĂ ADEVĂRATĂ ROMÂNĂ – denumirea prescurtată A.C.A.R. – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 13/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă în dosarul nr. 46480/3/2017 în sedinţa publică din 13.02.2018, definitivă prin neapelare.

169. PARTIDUL REPUBLICAN CONSERVATOR – denumirea prescurtată PRC  – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 24/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 6111/3/2018 în şedinţa publică din 13.04.2018, definitivă prin neapelare.

170. PARTIDUL NOI, GETODACII! – denumirea prescurtată PNGD – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 22/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a civilă în dosarul nr. 29975/3/2017 în sedinţa publică din 26.03.2018, definitivă prin neapelare.

171. PARTIDUL LIGA INDEPENDENTĂ ROMÂNĂ – denumirea prescurtată L.I.R. – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 21/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV a civilă în dosarul nr. 37213/3/2017 în sedinţa publică din 22.03.2018, definitivă prin neapelare.

172. PARTIDUL DEMOCRAŢIEI ŞI SOLIDARITĂŢII – DEMOS – denumirea prescurtată DEMOS – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 37/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă din şedinţa publică din data de 13.06.2018, în dosarul nr. 11041/3/2018, definitivă prin neapelare.

173. PARTIDUL DEZVOLTĂRII NAŢIONALE – denumirea prescurtată PDN  – înregistrat conform dispoziţiilor Decizei civile nr. 40/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă din şedinţa publică din data de 21.06.2018, în dosarul nr. 11764/3/2018, definitivă prin neapelare.

174. PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC – denumirea prescurtată N.R. – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 9/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 45886/3/2017 în şedinţa publică din 07.02.2018.

175. PARTIDUL DREAPTA CONSERVATOARE – denumirea prescurtată PDC – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 32/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă din şedinţa publică din data de 23.05.2018, în dosarul nr.6266/3/2018, definitivă prin neapelare.

176. PARTIDUL BANATUL – denumirea prescurtată PB – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei Civile nr. 44/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a civilă în dosarul nr. 15361/3/2018 în sedinţa publică din 17.07.2018, definitivă prin neapelare.

177. PARTIDUL UNIUNEA INDEPENDENTĂ PENTRU TECUCI – denumirea prescurtată UIPT – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 95/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 20993/3/2018, în şedinţa publică din 07.08.2018, definitivă prin neapelare.

178. PARTIDUL ARĂDENILOR – denumirea prescurtată P.A. – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 36/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă în dosarul nr. 8630/3/2018 în ședința publică din 12.06.2018, definitivă prin neapelare.

179. PARTIDUL FRĂŢIA FORŢA ROMÂNIA – denumirea prescurtată P.F.F.R. – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei Civile nr. 846 A din 31.07.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă, dosar nr. 47138/3/2017.

180. PARTIDUL REZIST – denumirea prescurtată REZIST – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 48 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 24482/3/2018, în şedinţa publică din 10.08.2018, definitivă prin neapelare.

181. PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ŞI SOLIDARITATE – denumirea prescurtată PLUS – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 58/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 31929/3/2018, în şedinţa publică din 26.10.2018, definitivă prin neapelare. RADIAT, ca urmare a fuziunii prin absorbţie de către Partidul „Uniunea Salvaţi România” , conform sentinţei civile nr. 80/DEC/P/30.10.2020, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţa publică, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 21735/3/2020, în şedinţa publică din data de 16.04.2021.

182. PARTIDUL PROGRESIST – denumirea prescurtată PROGRES – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr. 54/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 27836/3/2018, în ședința publică din 16.10.2018, definitivă prin neapelare.

183. PARTIDUL UNIUNEA PENTRU BUCOVINA – denumirea prescurtată UB  – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 71/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 38202/3/2018, în şedinţa publică din 12.12.2018, definitivă prin neapelare. Autodizolvat şi radiat, conform dispoz. deciziei civile nr. 2/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.10473/3/2022, în şedinţa publică din data de 17.01.2023.

184. PARTIDUL ROMÂNILOR DIN DIASPORA – denumirea prescurtată P.R.D. – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 4/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 41874/3/2018, în şedinţa publică din 15.01.2019, definitivă prin neapelare.

185. PARTIDUL PHRALIPE AL ROMILOR – denumirea prescurtată PPR – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 3/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 35049/3/2018, în şedinţa publică din 14.01.2019, definitivă prin neapelare.

186. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT INDEPENDENT – denumirea prescurtată PSDI – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 1495 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 7387/2/2018, în şedinţa publică din 27.11.2018.

187. PARTIDUL CORECTEI GUVERNĂRI – denumirea prescurtată PCG – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 115 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, în dosarul nr. 36969/3/2018, în şedinţa publică din 01.02.2019. RADIAT, urmând a fi absorbit de către PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC MANIU MIHALACHE, în urma Protocolului de fuziune din data de 1.10.2022, semnat de reprezentanţii ambelor partide politice, potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr.95/DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.27430/3/2022, în şedinţa publică din 16.12.2022, definitivă prin neapelare la data de 03.02.2023, astfel cum rezultă din referatul întocmit de compartimentul Grefă al Secţiei a IV-a Civile  a Tribunalului Bucureşti, din data de 07.03.2023.

188. PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ – denumirea prescurtată DL – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 19/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 38448/3/2018, în şedinţa publică din 12.03.2019, definitivă prin neapelare.

189. PARTIDUL RE:START ROMÂNIA – denumirea prescurtată P.R.R. – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 20/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 44529/3/2018, în şedinţa publică din 13.03.2019, definitivă prin neapelare. RADIAT conform dispoziţiilor Sentinţei civile nr.54/DEC/P, pronunţată în dosarul nr.25549/3/2021 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică din data de 19.10.2021, definitivă prin neapelare la data de 02.12.2021, potrivit referatului Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 28.12.2021.

190. PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATEA NAŢIONALĂ – denumirea prescurtată ADN – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 15/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosarul nr. 38754/3/2018 în sedinţa publică din 05.03.2019, definitivă prin neapelare.

191. PARTIDUL DIASPORA ROMÂNĂ – denumirea prescurtată PDR – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 16 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a civilă, în dosarul nr. 31918/3/2018, în sedinţa publică din 06.03.2019, definitivă prin neapelare.

192. PARTIDUL SOCIAL POPULAR – ROMÂN – denumirea prescurtată PSP – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 68 DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 32156/3/2018 în şedinţa publică din data de 10.12.2018, definitivă. Nu s-a declarat apel în dosarul nr. 32156/3/2018, până la data de 19.03.2019. Autodizolvat şi radiat, conform dispoz. deciziei civile nr.77/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.30289 /3/2021, în şedinţa publică din data de 15.12.2021.

193. PARTIDUL DREAPTA REPUBLICANĂ – denumirea prescurtată PDR – înregistrat conform dispoziţiilor Deciziei civile nr. 26/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 4567/3/2019 în şedinţa publică din data de 28.03.2019, definitivă prin neapelare.

194. PARTIDUL PACT PENTRU GALAŢI – denumirea prescurtată PACT Galaţi – înregistrat conform dispoziţiilor Sentinţei Civile nr. 13/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 1196/3/2019, în ședința publică din 27.02.2019, definitivă prin neapelare.

195. PARTIDUL ALIANŢA NAŢIONALĂ – denumirea prescurtată PAN – înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 63/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 33823/3/2018 în şedinţa publică din data de 26.11.2018, definitivă prin neapelare. Schimbat denumirea în Coaliţia pentru Naţiune (denumire prescurtată C.p.N.) conform sentinţei civile nr. 3/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 37613/3/2019 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică de la 08.01.2020, definitivă prin neapelare, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a III-a Civilă a Tribunalului Bucureşti din data de 06.07.2020.

196. PARTIDUL ALIANŢA CREŞTIN DEMOCRATĂ – denumirea prescurtată ACD – înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 1124A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 17251/3/2018 în şedinţa publică din data de 03.07.2019, definitivă. Schimbat denumirea în „PARTIDUL ARCA - DREPTATE ADEVĂR CREDINŢĂ”, cu denumirea prescurtată ARCA, în baza sentinţei civile nr.68/DEC/P pronunţată în dosarul nr.27245/3/2021 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică din data de 16.11.2021, definitivă prin neapelare la data de 07.12.2021, potrivit referatului Secţiei a IV–a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2022. Conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.64/DEC/P, pronunţate în dosarul nr.9240/3/2023 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică din data de 04.10.2023, Partidul Arca-Adevăr şi Credinţă, şi-a schimbat denumirea în Partidul Arca Naţiunii Române.

197. PARTIDUL ADER LA DEMOCRAŢIE, EDUCAŢIE ŞI RECONSTRUCŢIE – denumirea prescurtată ADER – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 45/DEC/P din 21.06.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul 14046/3/2019, definitivă prin neapelare la 02.09.2019.

198. PARTIDUL ROMÂNILOR PATRIOŢI DE PRETUTINDENI – denumirea prescurtată P.R.P.P. – înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 44/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a-V-a Civilă în dosarul nr. 6508/3/2019 în şedinţa publică din data de 14.06.2019. Definitivă prin neapelare, la data de 03.09.2019.

199. PARTIDUL UNIUNEA FORŢELOR LOCALE – denumirea prescurtată UFL – înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 47/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 15924/3/2019 în şedinţa publică din data de 03.07.2019. Definitivă prin neapelare, la data de 30.07.2019.

200. PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ – denumirea prescurtată AD – rezultat în baza Protocolului de fuziune prin contopire încheiat la data de 15.05.2019 între Partidul M10 şi Partidul Forţa Moldova, conform sentinţei civile nr. 53/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 15445/3/2019 în şedinţa publică din data de 09.08.2019, definitivă prin neapelare, la data de 04.09.2019.

201. PARTIDUL ROMÂNIA RAŢIONALĂ – denumirea prescurtată ЯR – Înregistrat conform sentinţei civile nr. 56/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 20134/3/2019, în şedinţa publică din data de 29.08.2019. Definitivă prin neapelare.

202. PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACŢIUNE – denumirea prescurtată: PRAHOVA ÎN ACŢIUNE – Înregistrat conform Deciziei civile nr. 34/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 7512/3/2019, în şedinţa publică din data de 22.04.2019, definitivă la data de 09.07.2019, prin neapelare. Radiat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.93/DEC pronunţate de Secţia a IV-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 30640//3/2022, în şedinţa publică din data de 23.11.2022, definitivă la data de 19.01.2023, potrivit referatului întocmit la data de 10.05.2023 de compartimentul Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

203. ALIANŢA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR – denumirea prescurtată: AUR – Înregistrat conform Deciziei civile nr. 63/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 24194/3/2019 în şedinţa publică din data de 19.09.2019.

204. PARTIDUL POLITIC “Împreună pentru Moldova” – denumirea prescurtată IPM – înregistrat conform sentinţei civile nr. 69/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 25715/3/2019, în şedinţa publică din data de 07.10.2019.

205. PARTIDUL POLITIC “PARTIDUL Pro Iaşi” – denumirea prescurtată PRO IAŞI – înregistrat conform sentinţei civile nr.50/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 17856/3/2019, în şedinţa publică din data de 23.07.2019, definitivă, potrivit dispoziţiilor deciziei civile nr. 1615A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV a Civilă, în dosarul nr. 17856/3/2019, în şedinţa publică din data de 04.11.2019.

206. PARTIDUL POLITIC “Partidul Diaspora şi Prietenii” – denumirea prescurtată PDP – înregistrat conform sentinţei civile nr.62/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 2006/3/2019, în şedinţa publică din data de 18.09.2019, definitivă prin neapelare la data de 13.01.2020, potrivit referatului compart. grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 23.01.2020.

207. PARTIDUL POLITIC “PARTIDUL BĂCĂUANILOR” – denumirea prescurtată PB – înregistrat conform sentinţei civile nr.75/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 27694 /3/2019, în şedinţa publică din data de 18.11.2019, definitivă prin neapelare la data de 10.12.2019, potrivit referatului compart. grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 29.01.2020.

208. PARTIDUL POLITIC “Uniunea Nativilor Digitali” – denumirea prescurtată UND – înregistrat conform deciziei civile nr.67/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 23829/3/2019, în şedinţa publică din data de 25.09.2019, definitivă prin neapelare la data de 15.10.2019, potrivit referatului compartimentului grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 06.02.2020.

209. PARTIDUL POLITIC “INIŢIATIVA PĂTÂRLAGELE” – denumirea prescurtată I.P. – înregistrat în baza deciziei civile nr.1762 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a III- a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. 5598/3/2019 (3355/2019 ) în şedinţa publică din 13.12.2019.

210. PARTIDUL POLITIC “INIŢIATIVA OTOPENIUL NOSTRU” – denumirea prescurtată ION – înregistrat în baza sentinţei civile nr. 89 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 32684/3/2019, în şedinţa publică din data de 20.12.2019, definitivă prin neapelare la data de 21.02.2020, potrivit referatului compart. Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 26.02.2020.

211. PARTIDUL POLITIC “TRADIŢIE, ONOARE, DISCIPLINĂ, EXCELENŢĂ” – denumirea prescurtată T.O.D.E. – înregistrat în baza deciziei civile nr. 81/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 25222/3/2019, în şedinţa publică din data de 04.12.2019, definitivă prin neapelare la data de 27.12.2019, potrivit referatului compart. Grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 22.01.2020.

212. PARTIDUL ALIANŢA PENTRU EDUCAŢIE ŞI REFORMĂ – denumirea prescurtată AER – înregistrat în baza deciziei civile nr. 88/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 32060/3/2019, în şedinţa publică din data de 18.12.2019. Autodizolvat şi radiat conform sentinţei civile nr.94/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 18161/3/2022 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică de la 09.12.2022. Definitivă prin neapelare la data de 30.05.2023, potrivit referatului întocmit de compart. Grefă - Secţia a III-a Civilă a Tribunalului Bucureşti din data de 11.10.2023.

213. PARTIDUL ASOCIAŢIA FEMEILOR DIN ROMÂNIA – denumirea prescurtată AFR – înregistrat în baza deciziei civile nr. 6/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 24120/3/2019, în şedinţa publică din data de 16.01.2020, definitivă prin neapelare, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civilă a Tribunalului Bucureşti din data de 15.06.2020.

214. PARTIDUL BUCUREŞTI 2020 – denumirea prescurtată PB2020 – înregistrat în baza sentinţei civile nr.17/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.1720/3/2020, în şedinţa publică din data de 09.06.2020, definitivă prin neapelare, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civilă a Tribunalului Bucureşti din data de 09.07.2020.

215. PARTIDUL POLITIC “REALITATEA” – denumirea prescurtată REALITATEA – înregistrat în baza sentinţei civile nr.36/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 33813/3/2018, în şedinţa publică din data de 23.04.2019, definitivă prin neapelare, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a III-a Civilă a Tribunalului Bucureşti din data de 28.05.2019.

216. PARTIDUL POLITIC “SEBEŞUL VERDE” – denumirea prescurtată P.S.V. – înregistrat potrivit deciziei civile nr. 45/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 6773/3/2016 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 24.03.2016, definitivă prin decizia nr. 746 A pronunţată în dosarul nr. 6773/3/2016 (1672/2016) de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în şedinţa publică de la 04.11.2016

217. PARTIDUL POLITIC “UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU DEMOCRAŢIE, OMENIE, RESPECT (UNDOR)” – denumirea prescurtată UNDOR – înregistrat potrivit deciziei civile nr. 27/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 11648/3/2020 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 08.07.2020. Definitivă prin neapelare la 21.07.2020, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 28.07.2020.

218. PARTIDUL POLITIC “PARTIDUL CONSTANŢA ALTFEL” – denumirea prescurtată CTA – înregistrat potrivit sentinţei civile nr. 12/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 33770/3/2019 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV a Civilă, în şedinţa publică de la 19.05.2020. Definitivă prin neapelare, la data de 19.06.2020, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 02.07.2020. RADIAT, ca urmare a autodizolvării, potrivit dispoziţiilor deciziei civile nr.450A pronunţate în dosarul nr. 20411/3/2023 (426/2024) de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în şedinţa publică din data de 18.04.2024, definitivă.

219. PARTIDUL POLITIC “INDEPENDENȚII COMUNEI MOȘNIȚA” – denumirea prescurtată ICM – înregistrat potrivit deciziei civile nr. 37/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 7572/3/2020, în şedinţa publică din data de 20.07.2020. Definitivă prin neapelare, conform Referatului Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 12.08.2020. Nu s-a declarat apel în dosarul nr.7572/3/2020 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, până la data de 04.08.2020.

220. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA ALBEŞTII DE ARGES” – denumirea prescurtată AAA – înregistrat potrivit deciziei nr. 42/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 37280/3/2019, în şedinţa publică din data de 24.07.2020. Definitivă prin neapelare, la data de 11.08.2020, potrivit Referatului Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 18.08.2020.

221. PARTIDUL DIASPORA UNITĂ – înregistrat potrivit sentinţei civile nr. 46/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 37512/3/2019 în şedinţa publică din data de 30.07.2020, definitivă prin Decizia civilă nr.1138A/23.09.2020 a Secţiei a IV-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti.

222. PARTIDUL PROGRESUL POPORULUI – denumirea prescurtată PPP – înregistrat potrivit sentinţei civile nr. 64/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 13891/3/2020 în şedinţa publică din data de 17.09.2020. Definitivă prin neapelare, la data de 30.09.2020.

223. PARTIDUL POLITIC „ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ” – cu denumirea prescurtată „ARN” – înregistrat potrivit sentinţei civile nr. 61/DEC/P pronunţată la data de 15.09.2020,de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 38719/3/2019, definitivă prin neapelare (renunţare la calea de atac) la data de 20.10.2020

224. PARTIDUL POLITIC „UNIUNEA ROMÂNILOR NAȚIONAL CREȘTINI” – cu denumirea prescurtată T.N.Ț. - înregistrat potrivit sentinţei civile nr.13/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 38778/3/2019 în şedinţa publică din data de 21.05.2020. Definitivă prin neapelare, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 08.10.2020.

225. PARTIDUL POLITIC „RENAŞTEREA DEMNITAŢII NAŢIONALE” – cu denumirea prescurtată PRDN - înregistrat potrivit sentinţei civile nr. 55/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 14822/3/2020 în şedinţa publică din data de 12.08.2020, rămasă definitivă prin neapelare, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 28.12.2020.

226. PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL OAMENILOR CREDINCIOŞI” – cu denumirea prescurtată P.O.C. - înregistrat potrivit deciziei civile nr. 7/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 32766/3/2019 în şedinţa publică din data de 17.01.2020, definitivă prin decizia civilă nr. 462 A a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 32766/3/2019, pronunţată în şedinţa publică din data de 15.06.2020.

227. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA PENTRU TRANSPARENŢĂ ŞI UNITATE” – cu denumirea prescurtată ATU - înregistrat potrivit deciziei civile nr. 4/Dec/P pronunţată în dosarul nr. 33953/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III a Civilă, în şedinţa publică de la 02.02.2021. Definitivă prin neapelare, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 17.03.2021.

228. „PARTIDUL POLITIC AL REVOLUŢIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989” – cu denumirea prescurtată PPRD1989 - înregistrat potrivit deciziei civile nr. 5/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 26993/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 03.02.2021, definitivă prin neapelare la data de 16.02.2021, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 04.03.2021; Încheierea pronunţată în dosarul nr. 26993/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 07.04.2021, definitivă prin neapelare la data de 20.04.2021, conform referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 13.05.2021. Partidul Politic al Revoluţionarilor din Decembrie 1989 – PPRD 1989 devine Partidul Revoluţionar Creştin Democrat, cu denumirea prescurtată PRCD, potrivit dispoziţiilor deciziei civile nr.461A/2023, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 23282/3/2022, în şedinţa publică din data de 16.03.2023, definitivă.

229. PARTIDUL POLITIC „Volt România” – cu denumirea prescurtată „Volt” - înregistrat în baza deciziei civile nr.248A/2021, pronunţată în dosarul nr.4928/3/2020 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică de la 19.02.2021.

230. PARTIDUL NAŢIONAL STÂNGA ROMÂNEASCĂ – cu denumirea prescurtată PNSR - înregistrat în baza sentinţei civile nr.71/DEC/P, pronunţată în dosarul nr.18185/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică de la 08.10.2020, definitivă prin decizia civilă nr.404A, pronunţată în dosarul nr. 18185/3/2020 de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică de la 11.03.2021

231. PARTIDUL CONSERVATOR DEMOCRAT – cu denumirea prescurtată PCD - înregistrat în baza sentinţei civile nr.13/P/2021, pronunţată în dosarul nr.1492/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică de la 26.03.2021, definitivă prin neapelare la 29.04.2021, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 13.05.2021.

232. PARTIDUL VADIMIST ROMÂN – cu denumirea prescurtată PVR - înregistrat conform deciziei civile nr.53/DEC/P, pronunţată în dosarul nr.5226/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică de la 07.08.2020, definitivă prin neapelare la 01.09.2020, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 03.06.2021.

233. PARTIDUL MUNCITORESC CREŞTIN ŞI DEMOCRAT – cu denumirea prescurtată PMCD - înregistrat conform deciziei nr. 16/Dec/P pronunţată în dosarul nr. 353/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 15.04.2021, definitivă prin neapelare la 04.05.2021, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 08.06.2021.

234. PARTIDUL POLITIC „FORUMUL ADEVĂRAŢILOR ROMÂNI” – cu denumirea prescurtată F.A.R. - înregistrat conform deciziei civile nr. 77/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 23878/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică de la 20.10.2020. Definitivă prin neapelare, la data de 28.01.2021, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 16.06.2021. DIZOLVAT ŞI RADIAT, conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 77/DEC/P pronunţate în dosarul nr.23878/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică de la 20.10.2020, definitivă prin neapelare, la data de 29.06.2022, astfel cum rezultă din referatul întocmit de compartimentul Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 17.11.2022.

235. PARTIDUL EFORIE ROM – cu denumirea prescurtată EFOROM - înregistrat conform deciziei civile nr. 42/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 109/3/2019 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV a Civilă, în şedinţa publică de la 03.06.2019. Definitivă prin decizia civilă nr. 217 A pronunţată în dosarul nr. 109/3/2019 (3387/2019) de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în şedinţa publică de la 06.03.2020.

236. PARTIDUL PENTRU ODORHEIU SECUIESC – cu denumirea prescurtată PPOS - înregistrat conform sentinţei civile nr. 39/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 1798/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică de la 22.07.2020. Definitivă prin decizia civilă nr. 579 A/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 1798/3/2020 (2706/2020) de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, în şedinţa publică de la 07.04.2021.

237. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA ANTREPRENORILOR ŞI AGRICULTORILOR” – cu denumirea prescurtată AAA - înregistrat conform sentinţei civile nr. 18/DEC (18/Bis/DEC/P, potrivit Încheierii pronunţate în dosarul nr. 8090/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 02.06.2021) pronunţată în dosarul nr. 8090/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 26.04.2021. Definitivă prin neapelare la 27.05.2021, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 04.08.2021.

238. PARTIDUL PENTRU PROIECTE ŞI IDEI DE INTERES LOCAL – cu denumirea prescurtată PPIIL - înregistrat conform deciziei civile nr. 32/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 16987/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV a Civilă, în şedinţa publică de la 14.07.2021. Definitivă prin neapelare la 24.08.2021, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 21.09.2021.

239. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA PENTRU PATRIE” – cu denumirea prescurtată APP - înregistrat conform sentinţei civile nr. 24/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.11516/3/2021, în şedinţa publică din data de 19.05.2021. Definitivă prin neapelare la data de 09.06.2021, conform Referatului Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 23.06.2021.

240. PARTIDUL PLATFORMA NAŢIONAL REPUBLICANĂ – cu denumirea prescurtată PNR - înregistrat conform sentinţei civile nr. 26/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 10564/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V a Civilă, în şedinţa publică de la 04.06.2021. Nu s-a declarat apel în dosarul susmenţionat, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 21.07.2021. AUTODIZOLVAT ŞI RADIAT, conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.11/DEC/P pronunţate în dosarul nr. 39/3/2024 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III- a Civilă, în şedinţa publică din data de 08.02.2024, definitivă.

241. PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL ACUM” - cu denumirea prescurtată „ACUM”  înregistrat conform deciziei civile nr. 30/P pronunţată în dosarul nr. 14793/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică de la 08.07.2021. Definitivă prin neapelare la 02.11.2021, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 04.11.2021. Încheierea pronunţată în dosarul nr.14793/3/2021 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în şedinţa din Camera de consiliu din data de 09.12.2021, definitivă prin neapelare, la data de 13.01.2022, potrivit referatului Secţiei a V - a Civile a Tribunalului Bucureşti, din data de 03.03.2022.

242. PARTIDUL LIBERTĂŢII ŞI EGALITĂŢII NAŢIONALE - cu denumirea prescurtată P.L.E.N. - înregistrat conform sentinţei civile nr. 84/DEC/P/2020 pronunţată în dosarul nr. 21100/3/2020 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV a Civilă, în şedinţa publică de la 06.11.2020. Definitivă prin neapelare la 04.08.2021, potrivit referatului întocmit de compartimentul Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 14.09.2021.

243. PARTIDUL ARTIŞTILOR, MUZICIENILOR, SCRIITORILOR ŞI SPORTIVILOR - cu denumirea prescurtată PAMSS - înregistrat conform sentinţei civile nr. 10/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 24902/3/2020, în şedinţa publică din data de 03.03.2021, rămasă definitivă, potrivit referatului compartimentului Registratură al Secţiei a V-a Civilă, din data de 09.12.2021. 

244. PARTIDUL BUNĂSTĂRII DECENTE - cu denumirea prescurtată PBD - înregistrat conform deciziei civile nr. 55/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 25656/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică de la 19.10.2021, rămasă definitivă la data de 05.11.2021, prin neapelare.

245. PARTIDUL POLITIC „UNIUNEA NAŢIUNII ROMÂNE” - cu denumirea prescurtată UNR - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 18/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 3330/3/2021 de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică de la 16.04.2021, rămasă definitivă prin neapelare, potrivit referatului din data de 24.08.2021.

246. PARTIDUL HUNEDOARA UNITĂ - cu denumirea prescurtată PHU - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 56/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.27474/3/2021, în şedinţa publică din data de 19.10.2021 rămasă definitivă prin neapelare, la data de 04.11.2021, conform referatului din data de 16.11.2021.

247. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA POPORULUI SUVERAN” - cu denumirea prescurtată A.P.S. - înregistrat potrivit deciziei civile nr.1388A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 6079/3/2021, în şedinţa publică din data de 19.10.2021, definitivă.

248. PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA - cu denumirea prescurtată S.O.S. RO - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 71/dec/p pronunţată în dosarul nr. 25097/3/2021, de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică de la 23.11.2021, rămasă definitivă prin neapelare, potrivit referatului din data de 18.01.2022

249. PARTIDUL DIASPORA UNITĂ CU ROMÂNIA - cu denumirea prescurtată DUR - înregistrat potrivit sentinţei civile nr. 46/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 23278/3/2021, în şedinţa publică din data de 27.09.2021, definitivă prin neapelare, conform referatului din 18.01.2022 al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

250. PARTIDUL POLITIC MIȘCAREA IUBIM ROMÂNIA - cu denumirea prescurtată M.I.R. - înregistrat în baza sentinţei civile nr.70/DEC/P pronunţată în dosarul nr.30705/3/2021 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică din data de 19.11.2021, definitivă prin neapelare la data de 15.12.2021, potrivit referatului Secţiei a IV – a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 30.12.2021.

251. PARTIDUL POLITIC „NAŢIUNE OAMENI ÎMPREUNĂ” - cu denumirea prescurtată NOI - înregistrat în baza sentinţei civile nr.50/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 21931/3/2021 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică din data de 08.10.2021, definitivă prin neapelare la data de 11.01.2022, potrivit referatului Secţiei a V–a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 13.01.2022.

252. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „PARTIDUL NAŢIONAL VATRA ROMÂNEASCĂ” - cu denumirea prescurtată PNVR - înregistrat în baza sentinţei civile nr.59/DEC/P pronunţată în dosarul nr. 22967/3/2021 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în şedinţa publică din data de 03.11.2021, definitivă prin neapelare la data de 20.12.2021, potrivit referatului Secţiei a V–a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 27.01.2022.

253. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „FORŢA DREPTEI” - cu denumirea prescurtată FD - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.5/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.36642/3/2021, în şedinţa publică din data de 21.01.2022, definitivă prin neapelare la data de 08.02.2022, potrivit Referatului Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 16.03.2022.

254. PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL PATRIOŢILOR” - cu denumirea prescurtată PP - înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.1814 A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. 1847/3/2021, în şedinţa publică din data de 14.12.2021, definitivă.

255. PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL ROMÂNIA - ECHITATE, COMUNITATE, ONESTITATE” - cu denumirea prescurtată România ECO - înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 76/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 32935/3/2021, în şedinţa publică din data de 15.12.2021, definitivă prin neapelare la data de 10.01.2022, potrivit referatului Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 01.03.2022.

256. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA ETOCRATĂ PENTRU REFORMĂ” - cu denumirea prescurtată România AER - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.8/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. .30744/3/2021, în şedinţa publică din data de 11.02.2022. Definitivă la data de 22.09.2022 prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compart.Grefă al Secţiei a III-a Civilă din data de 28.09.2022.

257. PARTIDUL POLITIC „UNIUNEA FAMILIEI ROMÂNEȘTI” - cu denumirea prescurtată UFR - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 2/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.31939/3/2021, în şedinţa publică din data de 19.01.2022, definitivă prin decizia civilă nr.444A pronunţată în dosarul nr. 31939/3/2021 (număr în format vechi 505/2022) de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi familie, în şedinţa publică din data de 30.03.2022.

258. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA ROMÂNIA CENTENAR” - cu denumirea prescurtată ARC, potrivit actului constitutiv - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 28/DEC/2021, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.10906/3/2021, în şedinţa publică din data de 24.06.2021, definitivă prin neapelare la data de 22.09.2021, potrivit referatului Compartimentului Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 23.09.2021. Autodizolvat.

259. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA MOŢILOR UNIŢI” - cu denumirea prescurtată AMU - înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.33/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.17773/3/2021, în şedinţa publică din data de 14.07.2021, definitivă la data de 03.08.2021, conform Referatului Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

260. PARTIDUL PENSIONARILOR UNIŢI - cu denumirea prescurtată P.P.U. - înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.26/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.36050/3/2021, în şedinţa publică din data de 10.05.2022, definitivă prin neapelare, la data de 28.06.2022, potrivit referatului Compartimentului Grefă al Secţiei a IV – a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 30.06.2022.

261. PARTIDUL POLITIC "Patrioţii Poporului Român" - cu denumirea prescurtată PPR înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.17/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.3270/3/2022, în şedinţa publică din data de 18.03.2022. Definitivă prin neapelare la data de 24.05.2022, potrivit referatului compartimentului Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 25.05.2022.

262. "Partidul Lege Educaţie Unitate" - cu denumirea prescurtată LEU înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile  nr.31/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 10963/3/2022, în şedinţa publică din data de 23.05.2022, definitivă prin neapelare la data de 28.06.2022, potrivit referatului compartimentului Registratură al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 05.07.2022.

263. “Liga pentru Unificarea Patrioţilor” - denumirea prescurtată LUP  partid politic înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.37/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 5656/3/2022, în şedinţa publică din data de 24.06.2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului Compartimentului Grefă al Secţiei a III – a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 03.08.2022.

264. “REÎNNOIM PROIECTUL EUROPEAN AL ROMÂNIEI” - denumirea prescurtată REPER  partid politic înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.49/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 14787/3/2022, în şedinţa publică din data de 11.07.2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului Compartimentului Grefă al Secţiei a III – a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 03.08.2022.

265. “Partidul ROEXIT” - denumirea prescurtată ROEXIT  - înregistrat  conform dispoziţiilor deciziei civile nr.32/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 9571/3/2022, în şedinţa publică din data de 08.06.2022, definitivă prin neapelare la data de 09.08.2022, potrivit referatului compartimentului Registratură al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 17.08.2022.

266. “Partidul Patrioţilor Qanon” - denumirea prescurtată PPQ înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 40/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.13591/3/2022, în şedinţa publică din data de 05.07.2022, definitivă prin neapelare la data de 02.08.2022, potrivit referatului Compartimentului Grefă al Secţiei a V – a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 24.08.2022.

267. „PARTIDUL PATRIA” - cu denumirea prescurtată PATRIA - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.7/DEC/P, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.18901/3/2021, în şedinţa publică din data de 31.01.2022, definitivă prin decizia civilă nr. 1086A pronunţată în dosarul nr.18901/3/2021 de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă, în şedinţa publică din data de 01.07.2022.

268. „PARTIDUL DREPTĂŢII SOCIALE EUROPEAN” - cu denumirea prescurtată PDSE - înregistrat potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr.27/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 7433/2/2022 în şedinţa publică din data de13.05.2022, definitivă prin neapelare, conform referatului din data de 06.07.2022 al compartimentului Grefă al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

269. „PARTIDUL OLTENILOR” - cu denumirea prescurtată PO - înregistrat potrivit dispoziţiilor deciziei civile nr.82/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 34029/2/2021 în şedinţa publică din data de 29.12.2021, definitivă prin decizia civilă nr.1081A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 34029/2/2021 în şedinţa publică din data de 30.06.2022.

270. „PARTIDUL SOLIDARITĂŢII SOCIALE” - cu denumirea prescurtată PSS - înregistrat potrivit dispoziţiilor deciziei civile  nr.53/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.16736 /3/2022 în şedinţa publică din data de 11.10.2022, rămasă definitivă prin neapelare, la data de 30.09.2022, conform Referatului compart. Grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 11.10.2022.

271. PARTIDUL POLITIC „Acţiunea pentru Bunăstarea Românilor” - cu denumirea prescurtată ABR - înregistrat potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr.52/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.10889/3/2022 în şedinţa publică din data de 13.07.2022, rămasă definitivă prin neapelare, la data de 13.09.2022, conform Referatului compart. Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 14.10.2022.

272. PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA FEMEILOR CREŞTINE DIN ROMÂNIA” - cu denumirea prescurtată AFCR - înregistrat potrivit dispoziţiilor sentinţei civile nr. 59/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.15434/3/2022 în şedinţa publică din data de 05.08.2022, rămasă definitivă prin neapelare, la data de 05.10.2022, conform Referatului compart. Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 11.10.2022.

273. PARTIDUL POLITIC ROMÂNIA ACTIVĂ - cu denumirea prescurtată ROMÂNIA ACTIVĂ - înregistrat potrivit dispoziţiilor deciziei civile nr.65/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr.19236/3/2022 în şedinţa publică din data de 09.09.2022, rămasă definitivă prin neapelare, la data de 30.09.2022, conform Referatului compart. Grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 20.10.2022. Radiat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.93/DEC pronunţate de Secţia a IV-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 30640//3/2022, în şedinţa publică din data de 23.11.2022, definitivă la data de 19.01.2023, potrivit referatului întocmit la data de 10.05.2023 de compartimentul Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

274. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA ALIANŢA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA - Erdélyi Magyar Szövetség - cu denumirea prescurtată AMT-EMSZ - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.62/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.19634/3/2022, în şedinţa publică din data de 24.08.2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compart.Grefă al Secţiei a III-a Civile la data de 01.11.2022.

275. „PARTIDUL NAŢIONAL AL ŞOFERILOR ŞI TRANSPORTATORILOR DIN ROMÂNIA” - cu denumirea prescurtată PNSTR - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.67/DEC/P, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.20717/3/2022, în şedinţa publică din data de 23.09.2022, definitivă prin neapelare la data de 25.10.2022, potrivit referatului compartimentului Grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 27.10.2022.

276. PARTIDUL POLITIC „PARTIDUL CÂMPINA CURATĂ” - cu denumirea prescurtată P.C.C. - înregistrat în baza sentinţei civile nr.69/DEC/P pronunţată în dosarul nr.15671/3/2022 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în şedinţa publică din data de 29.09.2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului Secţiei a III – a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 01.11.2022.

277. PARTIDUL POLITIC „Partidul REDUTA - Respect , Educaţie, Demnitate, Unitate, Tradiţie, Adevăr” - cu denumirea prescurtată REDUTA - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 78/Dec, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 24700/3/2022, în şedinţa publică din data de 01.11.2022, definitivă prin neapelare la data de 05.12.2022, potrivit referatului compartimentului Grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 13.12.2022.

278. PARTIDUL POLITIC „LIGA ACŢIUNII NAŢIONALE” - cu denumirea prescurtată P.L.A.N. - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 86/DEC/P, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr.25021/3/2022, în şedinţa publică din data de 23.11.2022, definitivă prin neapelare, potrivit referatului redactat la data de 16.12.2022 de compartimentul Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti. 

279. „Partidul PUNCT” - cu denumirea prescurtată PP - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 75/DEC/P, pronunţate de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr. 11181/3/2022, în şedinţa publică din data de 14.10.2022,  definitivă prin neapelare, potrivit referatului compartimentului Grefă al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti din  data de 13.12.2022.

280. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „ACŢIUNEA PENTRU COMUNITATE ŞI MEDIU” - cu denumirea prescurtată ACTiV - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 24/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.37103/3/2021, în şedinţa publică din data de 20.04.2022, definitivă prin neapelare la data de 07.06.2022, potrivit referatului întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a IV-a Civile la data de 27.12.2022.

281. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „Mişcarea Naţională” - cu denumirea prescurtată MN - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 80/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 27115/3/2022, în şedinţa publică din data de 28.11.2022, definitivă prin neapelare la data de 30.12.2022, potrivit referatului întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a IV-a Civile la data de 26.01.2023.

282. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „Partidul Satului Românesc” - cu denumirea prescurtată RoSAT - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.19 /DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.37834/3/2021, în şedinţa publică din data de 05.04.2022, definitivă prin neapelare la data de 24.05.2022, potrivit referatului întocmit de compartartimentul grefă al Secţiei a V-a Civile la data de 31.05.2022.

283. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „MIŞCAREA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE, INIŢIATIVĂ ŞI TRADIŢIE” - cu denumirea prescurtată M.E.R.I.T. - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.56/P pronunţate de Secţia a V-a Civilă - Tribunalul Bucureşti , în dosarul nr.5957/3/2020, în şedinţa publică din data de 20.08.2020, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a V-a Civile - Tribunalul Bucureşti.

284. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „AJUTĂM ROMÂNIA ÎMPREUNĂ” - cu denumirea prescurtată ARI - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.10/DEC/P pronunţate de Secţia a V-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.1003/3/2023, în şedinţa publică din data de 10.02.2023, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a V-a Civile - Tribunalul Bucureşti din data de 23.03.2023.

285. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „Forţa Civică Maghiară – Magyar Polgári Erő” - cu denumirea prescurtată FCM-MPE - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.7/DEC/P pronunţate de Secţia a III -a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 34997/3/2022, în şedinţa publică din data de 02.02.2023, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a III-a Civile - Tribunalul Bucureşti din data de 28.03.2023.

286. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „PARTIDUL MIŞCAREA ROMÂNIA SUVERANĂ” - cu denumirea prescurtată MRS - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile  nr.18/DEC/P pronunţate de Secţia a IV -a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 4061/3/2023, în şedinţa publică din data de 07.03.2023, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a IV-a Civile - Tribunalul Bucureşti din data de 24.03.2023.

287. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „PARTIDUL DEMOCRAT DIN REVOLUŢIE” - cu denumirea prescurtată PD-R - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile  nr.15/DEC/P pronunţate de Secţia a IV -a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 35928/3/2022, în şedinţa publică din data de 17.02.2023, definitivă prin neapelare la data de 23.03.2023, potrivit referatului întocmit de compartimentul grefă al Secţiei a IV-a Civile - Tribunalul Bucureşti din data de 27.03.2023.

288. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „Mişcarea MERIT” - cu denumirea prescurtată MERIT - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile  nr. 40/DEC/P pronunţate de Secţia a V-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.19608/3/2021, în şedinţa publică din data de 10.09.2021, definitivă prin neapelare, potrivit referatului întocmit de compartimentul Grefă al Secţiei a V-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

289. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „ÎMPREUNĂ SCHIMBĂM ROMÂNIA” - cu denumirea prescurtată ISR - înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 26/DEC/P pronunţate de Secţia a III-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.3514/3/2023, în şedinţa publică din data de 10.04.2023, definitivă la data de 04.05.2023, potrivit referatului întocmit de compartimentul Grefă al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

290. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „PARTIDUL ROMÂNIA ÎN ACŢIUNE” şi denumirea prescurtată ROMÂNIA ÎN ACŢIUNE, rezultat ca urmare a fuziunii prin contopire între Partidul România Activă şi Partidul Prahova în Acţiune, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.93/DEC pronunţate de Secţia a IV-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 30640//3/2022, în şedinţa publică din data de 23.11.2022, definitivă la data de19.01.2023, potrivit referatului întocmit la data de 10.05.2023, de compartimentul Grefă al Secţiei a IV-a Civile a Tribunalului Bucureşti.

291. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „PARTIDUL UNIUNEA PENTRU REFORMA STATULUI ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE” şi denumirea prescurtată URS.PDF,  înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.12/DEC/P pronunţate de Secţia a III-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.31054/3/2022,în şedinţa publică din data de 13.02.2023, definitivă la data de 04.05.2023.

292. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „Partidul Oraşul Durabil Galaţi” şi denumirea prescurtată POD Galaţi,  înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.11/DEC/P pronunţate de Secţia a III-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.28960/3/2022, în şedinţa publică din data de 10.02.2023, definitivă prin neapelare.

293. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „PARTIDUL OAMENILOR TINERI” şi denumirea prescurtată POT,  înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.19/DEC/P pronunţate de Secţia a V-a Civilă - Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr.2881/3/2023, în şedinţa publică din data de 09.03.2023, definitivă prin neapelare.

294. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „SOLIDARITATEA” şi denumirea prescurtată SLD,  înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.5/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.23483/3/2022, în şedinţa publică din data de 30.01.2023, definitivă prin neapelare la data de 07.03.2023, potrivit referatului întocmit de compartimentul Grefă al Secţiei a V-a Civile la data de 12.09.2023.

295. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „ALTERNATIVA CIVICĂ PENTRU PENTRU CONSTANŢA” şi denumirea prescurtată ACC, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.59/P pronunţate de Secţia a IV-a Civilă - Tribunalul Bucureşti în dosarul nr. 22745/3/2023, în şedinţa publică din data de 27.09.2023, definitivă la data de 17.10.2023.

296. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „Uniunea Geto-Dacilor” şi denumirea prescurtată UGD, înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.1112 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.2280/3/2022 în şedinţa publică din data de 14.09.2023, definitivă.

297. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA „PARTIDUL CINSTE, ONOARE, DEMNITATE” şi denumirea prescurtată C.O.D., înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.50/Dec/P pronunţate de Secţia a V-a Civilă - Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.22635/3/2023, în şedinţa publică din data de 05.09.2023, definitivă la data de 28.09.2023.

298. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „ALIANŢA ROMÂNILOR DIGITALI” şi denumirea prescurtată ARD, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 68/DEC/P pronunţate de Secţia a V-a Civilă - Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.27332/3/2023, în şedinţa publică din data de 10.10.2023, definitivă la data de 16.11.2023, prin neapelare. 

299. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL NAŢIONAL CONSERVATOR ROMÂN” şi denumirea prescurtată PNCR, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 62/DEC/P pronunţate de Secţia a V-a Civilă - Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.16162/3/2023, în şedinţa publică din data de 04.10.2023, definitivă la data de 07.11.2023, prin neapelare.

300. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „Partidul pentru Natură, Oameni şi Animale” şi denumirea prescurtată NOA, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 65/DEC/C/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.24516 /3/2023 în şedinţa publică din data de 06.10.2023, definitivă.

301. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „BLOCUL SUVERANIST ROMÂN” şi denumirea prescurtată BSR, înregistrat conform dispoziţiilor decizei civile nr.1145A pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.31167 /3/2022 în şedinţa publică din data de 21.09.2023, definitivă.

302. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL DREAPTA POPULARĂ” şi denumirea prescurtată DREAPTA POPULARĂ, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 76//DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.17518 /3/2023 în şedinţa publică din data de 25.10.2023, definitivă.

303. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „UNIUNEA PĂNCEANĂ” şi denumirea prescurtată UP, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 74/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.11350/3/2023 în şedinţa publică din data de 24.10.2023, definitivă.

304. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „UNIUNEA CREŞTIN DEMOCRATĂ DACIA” şi denumirea prescurtată UCD DACIA, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 36/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.7714/3/2023 în şedinţa publică din data de 05.05.2023, definitivă prin decizia civilă nr.1107A/2023 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 7714/3/2023 în şedinţa publică din data de 14.09.2023.

305. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL ALIANŢA SIGHETENILOR SOLIDARI” şi denumirea prescurtată PASS, înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 54/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 8499/3/2023 în şedinţa publică din data de 22.09.2023, definitivă. 

306. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „UNIUNEA CREŞTIN MUNCITOREASCĂ” şi denumirea prescurtată U.C.M., înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 78 P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.14259/3/2023 în şedinţa publică din data de 25.10.2023, definitivă.

307. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL LIBERAL TIMIŞ” şi denumirea prescurtată P.L.T., înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 53/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.19813/3/2023 în şedinţa publică din data de 20.09.2023, definitivă.

308. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL FRĂŢIE ŞI REFORMĂ” şi denumirea prescurtată P.F.R., înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 67/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.23251/3/2023 în şedinţa publică din data de 09.10.2023, definitivă.

309. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „SĂNĂTATE EDUCAŢIE NATURĂ SUSTENABILITATE” şi denumirea prescurtată SENS, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 60/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.11612/3/2023 în şedinţa publică din data de 28.09.2023, definitivă.

310. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL ROMÂNIA PUTERNICĂ” şi denumirea prescurtată PRP, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 72/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.17871/3/2023 în şedinţa publică din data de 13.10.2023, definitivă.

311. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL ALIANŢA CREŞTINILOR EUROPENI” şi denumirea prescurtată PACE, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 48/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 13668/3/2020 în şedinţa publică din data de 31.07.2020, definitivă.

312. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT UNIT” şi denumirea prescurtată PSDU, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 52/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.17828/3/2023 în şedinţa publică din data de 20.09.2023, definitivă.

313. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „UNIUNEA PENTRU HUNEDOARA” şi denumirea prescurtată UPH, înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 21 DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 8177/3/2017 în şedinţa publică din data de 04.04.2017, definitivă.

314. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „ALIANŢA NAŢIONALĂ INTEGRITATE, MUNCĂ ŞI UNITATE SOCIALĂ” şi denumirea prescurtată ANIMUS, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.39/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 5925/3/2023 în şedinţa publică din data de 25.05.2023, definitivă.

315. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „INITIATIVA ECOLOGIE ŞI COMUNITATE” şi denumirea prescurtată ECO, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 62/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.10002/3/2020 în şedinţa publică din data de15.09.2020, definitivă.

316. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „ALIANŢA TINERILOR DEMOCRAŢI” şi denumirea prescurtată ATD, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 84/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.16300/3/2023 în şedinţa publică din data de 13.11.2023, definitivă.

317. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „LIGA POPULARĂ” şi denumirea prescurtată „L.P.”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 96/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.18272/3/2023 în şedinţa publică din data de 27.11.2023, definitivă.

318. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL RENAŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII MARAMUREŞULUI” şi denumirea prescurtată „PRDM”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 95/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.21763/3/2023 în şedinţa publică din data de 05.12.2023, definitivă.

319. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL PARTIDUL ALIANŢA REVOLUŢIONARĂ” şi denumirea prescurtată „PAR”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 89/DEC pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.20136 /3/2020 în şedinţa publică din data de 23.11.2020, definitivă.

320. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „ACŢIUNEA CONSERVATORILOR ROMÂNI” şi denumirea prescurtată „ACOR”, înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.97/Dec pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.34338/3/2023 în şedinţa publică din data de 11.12.2023, definitivă.

321. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL NAȚIONALIST REFORMAREA ROMÂNIEI” şi denumirea prescurtată „P.N.R.R.”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.37/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 8070/3/2023 în şedinţa publică din data de 09.05.2023, definitivă.

322. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „DREPTATE ŞI RESPECT ÎN EUROPA PENTRU TOŢI” şi denumirea prescurtată „D.R.E.P.T.”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.98P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 30863/3/2023 în şedinţa publică din data de 11.12.2023, definitivă.

323. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „ALIANŢA NAŢIONALĂ PENTRU DEMNITATEA ROMÂNIEI” şi denumirea prescurtată „A.N.D.R.”, înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.33 A pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.15158/3/2023 în şedinţa publică din data de 12.01.2024, definitivă.

324. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL FORŢA CREŞTIN - POPULARĂ DIN ROMÂNIA” şi denumirea prescurtată „P.F.C.P.R.”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 3/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 8688/3/2023* în şedinţa publică din data de 26.01.2024, definitivă prin neapelare.

325. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL TUTUROR” şi denumirea prescurtată „PT”, înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr.100/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a -a Civilă, în dosarul nr. 4346/3/2023 în şedinţa publică din data de 15.12.2023, definitivă.

326. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ BERCENI” şi denumirea prescurtată „GAL Berceni”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 13/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 1639/3/2024 în şedinţa publică din data de 09.02.2024, definitivă.

327. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „ALIANŢA PENTRU SALVAREA BUZĂULUI” şi denumirea prescurtată „APSB”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 86/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 24631/3/2023 în şedinţa publică din data de 14.11.2023, definitivă.

328. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „MIŞCAREA PENTRU COMUNĂ – Mozgalom a Kőzségért” şi denumirea prescurtată „MC- MK”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 15/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.39173 /3/2023 în şedinţa publică din data de 09.02.2024, definitivă.

329. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL ALIANŢA OLTENILOR” şi denumirea prescurtată „PAO”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 30/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.35072/3/2023 în şedinţa publică din data de 28.02.2024, definitivă. 

330. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „MIŞCAREA NOI, PLOIEŞTENII” şi denumirea prescurtată „Noi, Ploieştenii”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 10DEC//P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 38016/3/2023 în şedinţa publică din data de 28.02.2024, definitivă prin decizia civilă nr.343A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a Civilă şi pentru Cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr.38016/3/2023 (484/2024), în şedinţa publică din data de 27.03.2024.

331. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „Partidul Verticala Nouă” şi denumirea prescurtată „Verticala Nouă”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.91/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.25466/3/2023 în şedinţa publică din data de 23.11.2023 , definitivă prin decizia Curții de Apel Bucureşti- Secţia a IV-a Civilă, pronunţată în dosarul nr.25466/3/2023 la data de 19.03.2024 .

332. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „Alianţa pentru Reformă Echitate Socială Emancipare şi Libertate” şi denumirea prescurtată „ARESEL”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 47/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr.5654/3/2024 în şedinţa publică din data de 22.03.2024, definitivă.

333. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „NE PASĂ DE ROMÂNIA” şi denumirea prescurtată „P.N.P.R.”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.46/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 6530/3/2024 în şedinţa publică din data de 22.03.2024, definitivă prin decizia civilă nr.456A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 6530/3/2024 în şedinţa publică din data de 16.04.2024.

334. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL REPATRIEREA DIASPOREI ROMÂNE” şi denumirea prescurtată „PRDR”, înregistrat conform dispoziţiilor deciziei civile nr. 87/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 25061/3/2023 în şedinţa publică din data de 14.11.2023 , definitivă prin decizia civilă nr. 273 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 25061/3/2023 în şedinţa publică din data de 05.03.2024.

335. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „Partidul Popular Lege şi Justiţie” şi denumirea prescurtată „PPLJ”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.54/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 5914/3/2024 în şedinţa publică din data de 02.04.2024, definitivă.

336. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „ALIANŢA NAŢIONALĂ PENTRU RENAŞTERE ŞI DEZVOLTARE” şi denumirea prescurtată „A.N.R.D.”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 42/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 38892/3/2023 în şedinţa publică din data de 18.03.2024, definitivă. 

337. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL ECO DEMOCRAT” şi denumirea prescurtată „P.E.D”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 33/DEC/Ppronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr.168/3/2024 în şedinţa publică din data de 05.03.2024 , definitivă. 

338. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL POLUL SUVERANIST” şi denumirea prescurtată „POLUL”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 48/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă, în dosarul nr. 5874/3/2024 în şedinţa publică din data de 22.03.2024, definitivă.

339. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL ALIANŢĂ PENTRU NEAMŢ” şi denumirea prescurtată „APN”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 29/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V -a Civilă, în dosarul nr. 2506/3/2024 în şedinţa publică din data de 28.02.2024 , definitivă prin decizia civilă nr.359A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a Civilă şi pentru minori şi Cauze de familie , în dosarul nr. 2506/3/2024 în şedinţa publică din data de 29.03.2024

340. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „PARTIDUL MOŞNIŢA NOASTRĂ” şi denumirea prescurtată „PMN”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr. 68/DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr.4268/3/2024 în şedinţa publică din data de 18.04.2024, definitivă.

341. PARTIDUL POLITIC CU DENUMIREA INTEGRALĂ „Forul Independenţilor” şi denumirea prescurtată „FI”, înregistrat conform dispoziţiilor sentinţei civile nr.69//DEC/P pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a Civilă, în dosarul nr. 5774/3/2024 în şedinţa publică din data de 18.04.2024, definitivă.

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191