În data de 29.06.2023 a fost supus procedurii de dezbatere publică, în condițiile art.7 din legea nr.52/2023 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, proiectul de ordin al ministrului Justiției privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare.

Proiectul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Justiției, la secțiunea Acte normative, subsecțiunea Proiecte în dezbatere (https://www.just.ro/proiectul-de-ordin-al-ministrului-justitiei-privind-aprobarea-nomenclatorului-specializarilor-expertizei-tehnice-judiciare/) și la sediul Biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului București situat în București, Bd.Unirii nr.37, sector 3.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise până pe data de 9.07.2023, în scris, la adresa Ministerului Justiției din municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod poștal 050741, sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului București

Programul de lucru cu publicul la nivelul Tribunalului Bucureşti în perioada vacanţei judecătoreşti 01.07.2023 - 31.08.2023

 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona cu program normal, ca şi în perioadele de timp aflate în afara vacanţei judecătoreşti.

 

Biroul de aplicare a apostilei va avea următorul program:

- primiri acte: miercuri şi joi - orele 09.00-11.00

- eliberări acte: miercuri şi joi - orele 13.00-14.00, în ziua depunerii.

 

Biroul Local pentru Expertize Tehnice, Judiciare şi Contabile va avea următorul program cu publicul pe perioada vacanţei judecătoreşti:

- marţi şi joi - orele 09.00-13.00

 

Biroul Persoane Juridice va avea următorul  program:

- marţi şi joi - orele 09.00-13.00

           

Biroul Traducători va avea următorul program:

- miercuri, între orele 11.00 – 13.00

 

Biroul Partide Politice va avea următorul program:

- luni și miercuri,  între orele 09.00 – 12.00

 

Arhive şi Registraturi

- Arhiva şi Registratura (Secţiile I-VIII): marţi, miercuri şi joi - orele 09.00 - 12.00

- Registratura Unică a Secţiilor Civile III-V: marţi, miercuri şi joi - orele 09.00 - 12.00

Prin excepţie, în intervalul 09.00-12.00, se va permite accesul părţilor/reprezentanţilor ale căror dosare sunt planificate în şedinţă de judecată, în afara zilelor în care registraturile și arhivele au program de lucru cu publicul.

 

Programul de legalizări

- Secţia I Penală: miercuri – orele 09.00 – 12.00.

- Secţia a II-a de Contencios Administrativ şi Fiscal: miercuri şi joi, orele 09.00-12.00, urmând ca eliberarea înscrisurilor să se realizeze în intervalul orar 12.00-14.00, în zilele menţionate.

- Secţiile Civile III-V:  miercuri – orele 09.00 – 12.00.

- Secţia a VI-a Civilă: marţi, miercuri, joi – orele 09.00-12.00

- Secţia a VII-a Civilă: marţi şi joi - orele 09.00-12.00

- Secţia a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale: marţi şi joi - orele 09.00-12.00

 

Şedinţele de judecată urmează a se desfăşura în conformitate cu planificările întocmite de către preşedinţii secţiilor şi avizate de Colegiul de conducere al Tribunalului Bucureşti.

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A
TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

 

 

COMUNICAT

- 20.06.2023 -

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, întrunită în şedinţa din 20 iunie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, în prezenţa a 213 judecători:

        

- a hotărât, în unanimitate, că iminenta modificare a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru judecători este de natură a încălca independenţa şi a afecta statutul constituţional al judecătorilor;

- a hotărât, cu o majoritate covârşitoare, adoptarea unei forme de protest faţă de parcursul procesului legislativ, constând în amânarea tuturor cauzelor pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 21 iunie 2023, cu excepţia următoarelor cauze: măsurile preventive în materie penală, cauzele prevăzute la art. 138 Cod procedură penală, percheziţiile domiciliare şi cauzele urgente în materie civilă lato sensu (ordonanţe preşedinţiale vizând minorii, măsura plasamentului de urgenţă, ordine de protecţie, răpirile internaţionale de minori, suspendări provizorii de executare), grevă (acțiune în constatarea nelegalității grevei, acțiune în suspendarea grevei);

- a hotărât, în unanimitate, transmiterea către publicul larg a unui comunicat cu privire la forma de protest adoptată;

- se emite un comunicat de presă în sensul celor de mai sus. 

        

- PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR GABRIELA-MIHAELA RÎŞNOVEANU -

        Prin hotărârea pronunţată astăzi, 09.06.2023, în cauza nr. 8813/3/2023, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă a admis cererea creditoarei Autoritatea de Supraveghere Financiară şi a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE - REASIGURARE S.A.

        Prin aceeaşi hotărâre a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar C.I.T.R. FILIALA BUCUREŞTI S.P.R.L.

 

        În cauză, judecătorul sindic a fixat următoarele termene limită:

         a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 24.07.2023;

         b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 04.08.2023;

         c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 28.08.2023;

         d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 10.08.2023.

În vederea facilitării demersurilor de înregistrare a declaraţiilor de creanţă, precizăm că cererile de înscriere la masa credală, însoţite de documentele justificative şi dovada achitării taxei judiciare de timbru vor fi transmise la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, atât în format scriptic (hârtie), cât şi în format electronic (documente pdf de maximum 4 MB fiecare) exclusiv la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., urmând ca  exemplarul destinat practicianului în insolvenţă să fie transmis pe adresa de corespondenţă electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare.

        Menţionăm totodată că întreaga corespondenţă electronică privind procedura insolvenţei debitoarei Euroins România Asigurare - Reasigurare S.A. va fi transmisă de către participanţii la procedură NUMAI pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Comunicat

- 31.05.2023 -

Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București, întrunită în ședința din 31.05.2023, la convocarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,

           

- având în vedere statutul constituțional al profesiei de judecător, validat în jurisprudența Curții Constituţionale a României inclusiv din perspectiva stabilității financiare, ca o garanție a independenței justiției, componentă esențială a statului de drept;

- ținând seama că instituirea pensiei de serviciu pentru magistrați nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie a restricțiilor şi limitărilor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistraţii;

- întrucât pensia de serviciu pentru magistrați a fost instituită prin lege, inclusiv cu scopul stimulării stabilității în serviciu şi a formării unei cariere în magistratură;

- constatând că prin caracterul intempestiv, modificările propuse în absența oricărei consultări instituționale vor agrava criza de personal din sistemul judiciar, vor introduce inechități fără precedent în interiorul corpului magistraților, lipsind întreaga reglementare de caracterul predictibil impus prin norme de rang constituțional, iar pe termen lung vor atrage consecințe nefaste asupra calității și celerității actului de justiție, efecte ce se vor răsfrânge asupra întregii societăți din perspectiva statului de drept,

în urma dezbaterilor, în unanimitate:

- a adoptat punctul de vedere formulat în cadrul ședinței, în sensul exprimării  în mod ferm a dezacordului faţă de orice intenție de modificare a statutului profesiei, relativ la iminenta schimbare arbitrară şi nejustificată a condițiilor legale de acordare a pensiei  de serviciu, modificare ce nu a fost supusă unui proces transparent de consultare instituțională şi care este de natură a periclita grav independența și statutul constituțional al judecătorilor;

- a hotărât ca, în funcție de parcursul procesului legislativ, să adopte forme de protest dintre cele mai ferme, ca reacție faţă de nesocotirea statutului judecătorului, a efectelor grave pe care măsurile vizate le vor produce asupra sistemului judiciar, pe fondul lipsei totale de preocupare pentru rezolvarea problemelor reale din justiție.

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR GABRIELA – MIHAELA RÎŞNOVEANU

ANUNŢ

29.05.2023

 

- ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG -

            I. În conformitate cu dispoziţiile art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1555 din data de 28.12.2022  privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

   În ziua de 02.06.2023 şedinţele de judecată programate la nivelul Secţiei I Penale a Tribunalului Bucureşti se vor desfăşura potrivit programului stabilit.

 În mod corespunzător, Compartimentele Registratură şi Arhivă ale Secţiei I Penale a Tribunalului Bucureşti vor avea orarul de lucru corespunzător intervalului stabilit desfăşurării şedinţelor de judecată.

           II. Totodată, vă informăm că, faţă de dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 1555 din data de 28.12.2022, în ziua de 02.06.2023, compartimentele din cadrul Tribunalului Bucureşti, care lucrează cu publicul, cu excepţia celor aferente Secţiei I Penale, nu vor funcţiona şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene de judecată stabilite în ziua menţionată anterior.

 

 

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

ANUNȚ

27 aprilie 2023

 

         În aplicarea dispoziţiilor art. 157 alin. 10 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, cu privire la generarea şi comunicarea copiilor legaizate ale hotărârilor judecătoreşti, prin utilizarea unei aplicaţii informatice, aducem la cunoştinţa publicului faptul că, începând cu data de 02.05.2023, la nivelul Tribunalului Bucureşti va fi disponibil un nou serviciu menit să pună la dispoziţia celor interesaţi copii legalizate electronic ale hotărârilor judecătoreşti.

         Obţinerea unei copii legalizate electronic se realizează în baza unei cereri exprese a părţii interesate, cerere în care se va indica obligatoriu adresa de e-mail la care urmează să fie comunicată copia legalizată electronic. Cererea privind eliberarea unei copii legalizate electronic va fi însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 5 lei, conform art. 9 lit. l) din O.U.G. nr. 80/2013, care va cuprinde menţiunea expresă a numărului de dosar în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească care se solicită a fi legalizată.

Înaintarea cererii de legalizare se recomandă a fi făcută prin aplicaţia e-Legalizare disponibilă pe pagina de internet a Tribunalului Bucureşti, „ https://legalizare.tribunalulbucuresti.ro   ”.

         De asemenea, aceasta poate fi depusă personal la Registratura secţiei/instanţei la care se află dosarul la momentul formulării cererii sau comunicată pe adresa de poştă electronică a acestora.

 

 

 CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

COMUNICAT

26 aprilie 2023

           

              

               La sfârșitul celor două zile ale dialogului interdisciplinar ce a avut loc în perioada 24-25 aprilie 2023, la București, în cadrul celei de a doua ediții a conferinței internaționale „Abordarea interdisciplinară a litigiilor cu minori în cazurile de alienare parentală” organizată de Tribunalul București în cadrul Programului de formare profesională continuă a judecătorilor la nivel descentralizat, în parteneriat cu Asociația Arta Proiectelor Inovatoare în Sănătate, Educație și Turism (A.P.I.S.E.T.), cu prilejul zilei internaționale de conștientizare a alienării parentale, toţi participanții au reafirmat importanţa acestui concept, din perspectiva implicațiilor asupra sănătății emoționale a copilului.

               Obiectivul urmărit de organizatori a fost acela de formare profesională, printr-o pregătire teoretică și practică, a competențelor și abilităților magistraților judecători și procurori necesare identificării situațiilor de abuz emoțional, adoptării măsurilor adecvate pentru înlăturarea acestora, precum și conturarea unor posibile remedii procesuale sau jurisdicționale. 

   În cadrul conferinței au avut intervenții judecători și procurori, experți din domeniul psihologiei, mediatori autorizați, reprezentanți ai direcțiilor generale de asistență socială şi protecția copilului, precum și specialiști internaționali în domeniu din Germania, Malta şi Statele Unite ale Americii, lucrările fiind moderate de doamna judecător Daniela Anica Dudu – Vicepreședinte al Tribunalului București şi doamna Lector Universitar Dr. Simona Petcu (Vlădica).

               Prezentă la deschiderea evenimentului, doamna judecător Mihaela-Laura Radu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a reamintit invitaților succesul de care s-a bucurat în rândul profesioniștilor implicați în soluționarea acestor cauze prima ediție a conferinței, organizată de Tribunalul București în urmă cu 4 ani,  judecătorii instanței noastre fiind cutezători în deschiderea instituțională națională a acestei tematici.

               Totodată, domnia sa a subliniat faptul că „în zona științifică, este important să fie creat cadrul pentru discuții, să fie exprimate opiniile și argumentele însoțitoare, astfel prinzând contur premisele în construirea și consolidarea unor concepte de impact și cu posibile consecințe în plan jurisprudențial.”

               Făcând trimitere la un studiu efectuat în rândul copiilor, doamna judecător Mihaela-Laura Radu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a evidențiat că „răspunsul constant al acestora la întrebarea: Ce își doresc copiii pentru ei înșiși? a fost: I U B I R E – adică părinți care să îi susțină permanent, cu care să comunice, cu care să petreacă mai mult timp, care să îi respecte și care să le ofere apropiere emoțională. Cea mai mare temere era ca părinții să nu divorțeze și de aceea își doreau ca părinții să își ofere mai multă dragoste și mai mult respect. Pârghia pe care părinții o au la îndemână și pe care sunt datori să o folosească în mod înțelept este T I M P U L.  Să le fie alături și să își fie alături, să-i iubească și să -i îndrume, pentru că în funcție de cum sunt crescuți copiii astăzi, vom avea alături de noi adulții de mâine. De aceea, Familia, Biserica, Școala trebuie să rămână centrate pe copii și educația lor, iar noi, judecători, procurori, psihologi, mediatori, reprezentanți ai direcțiilor de asistență socială și protecția copilului să reflectăm asupra modalității în care putem începe sau continua lungul drum al formării unui adult sănătos fizic, psihic și emoțional, echilibrat și asumat în deciziile sale.”

               Moderator al conferinței, Președintele APISET și specialist în alienare parentală, doamna Lector Univ. Dr. Simona-Maria Petcu (Vlădica) a susținut că: „Toți copiii își iubesc părinții, însă nu toți părinții își iubesc copiii! Acest fapt este constatat în cazurile de alienare parentală pe care le instrumentez în procedura medierii. Din păcate, fenomenul alienării parentale a cuprins întreaga lume, indiferent de pregătirea profesionala sau statutul social al părinților.”

               De asemenea, domnia sa a atras atenția asupra faptului că „alienarea parentală distruge atât copilul, cât și pe părinții lui, rând pe rând. Practic, alienarea parentală este cea mai grea forma de suferință ce poate pătrunde și subjuga sufletul unui copil, drept urmare toți profesioniștii implicați  (judecători, procurori, mediatori autorizați și psihologi) au datoria și sunt chemați să se implice activ în soluționarea cu celeritate a acestor cazuri delicate si dificile. În acest context, abordarea unui subiect atât de sensibil, precum cel legat de copiii din Romania ai căror părinți își dispută și abuzează emoțional copiii, se impunea ca o necesitate.”

  Vicepreședintele Tribunalului București, doamna judecător Daniela Anica Dudu, moderator al conferinței, a menționat că „alienarea parentală este un fenomen pe care noi, profesioniștii dreptului, trebuie să îi combatem activ și să redăm copiilor dreptul firesc de a avea doi părinți, de a crește într-un mediu echilibrat din punct de vedere psihic şi emoțional.”

              Tematica abordată pe parcursul celor două zile s-a axat pe situația copiilor implicați în conflictele dintre părinții separați sau divorțați, în cauze cu elemente de alienare parentală. Astfel, conferința organizată la Tribunalul București a valorificat experiența națională şi internațională din domeniu, în contextul în care judecătorii specializați au înțeles gravitatea fenomenului de alienare parentală şi au identificat nevoia de formare profesională în acest domeniu sensibil, în mod particular printr-un schimb de experiență interdisciplinar.          

               Reuniți în Sala de festivități a instanței, reprezentanții profesiilor implicate în gestionarea cauzelor cu elemente de alienare parentală, respectiv judecători, procurori, psihologi, mediatori, asistenți sociali din cadrul direcțiilor de asistență socială şi protecția copilului, alături de invitați şi  reputații specialiști, au evidențiat necesitatea ca procedurile extra-judiciare şi judiciare în astfel de litigii să fie centrate pe interesul superior al copilului.

                La finalul Conferinței, doamna judecător Gabriela-Mihaela Rîșnoveanu, Președintele Tribunalului București, adresând mulțumiri atât specialiștilor care au avut intervenții, cât şi participanților, a remarcat importanța deosebită a tematicii, nivelul ridicat de profesionalism al prezentărilor şi dezbaterilor, precum şi aprecierea de care s-a bucurat în rândul celor peste 100 de participanți abordarea interdisciplinară a activităților de formare profesională continuă la nivel descentralizat organizate la instanța noastră, parteneriatul cu societatea civilă şi cu mediul academic, abordare ce facilitează dobândirea de către judecători nu doar a unor cunoștințe teoretice, ci mai ales a unor abilități practice, care vor contribui la creșterea calității actului de justiție în cauzele cu minori.

             Agenda Conferinței poate fi consultată aici.

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI
Judecător Gabriela Mihaela Rîșnoveanu
PREŞEDINTELE A.P.I.S.E.T.
Lector Univ. Dr. Simona-Maria Petcu (Vlădica)

COMUNICAT

24.04.2023

            Cu prilejul zilei internaționale de conștientizare a alienării parentale, marcată în fiecare an în data de 25 aprilie, Tribunalul București, în parteneriat cu ONG-ul Asociația Arta Proiectelor Inovatoare în Sănătate, Educație și Turism (A.P.I.S.E.T.), organizează conferința internațională „Abordarea interdisciplinară a litigiilor cu minori în cazurile de alienare parentală”, ediția a doua - ce se desfășoară în perioada 24-25 aprilie 2023 în București, la sediul instanței.

În cadrul conferinței au intervenții judecători și procurori, experți din domeniul psihologiei, mediatori autorizați, reprezentanti ai Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, precum și specialiști internaţionali în domeniu din Germania, Malta şi Statele Unite ale Americii, lucrările fiind moderate de doamna judecător Daniela Anica Dudu – Vicepreședinte al Tribunalului București şi doamna Lector Universitar Dr. Simona Petcu (Vlădica).

Conferința se adresează judecătorilor și procurorilor specializați în soluționarea litigiilor cu minori și de familie din cadrul instanțelor/parchetelor din București și din țară, psihologilor, mediatorilor şi auditorilor de justiție.

Obiectivul urmărit de organizatori este acela de formare, printr-o pregătire teoretică și practică, a competențelor și abilităților magistraților judecători și procurori necesare identificării situațiilor de abuz emoțional, adoptării măsurilor adecvate pentru înlăturarea acestora, precum și conturarea unor posibile modificări legislative cu caracter de remediu, preventiv/sancționator.

Tematica abordată vizează în special situația copiilor implicați în conflictele dintre părinții separați sau divorțați, în cauze cu elemente de alienare parentală, conferința organizată de Tribunalul București fructificând experiența națională şi internațională în domeniu, în contextul în care judecătorii specializați au înțeles gravitatea fenomenului de alienare parentală şi au identificat nevoia de formare profesională în acest domeniu sensibil, în mod particular printr-un schimb de experiență interdisciplinar. 

Astfel, pe parcursul celor două zile ale conferinței, specialiști de renume din domeniu, atât din țară, cât și din străinătate (judecători, procurori, psihologi și mediatori autorizați) prezintă aspecte teoretice şi practice referitoare la diferite forme şi cazuri de abuz emoțional exercitate de părinți asupra minorilor în cazul separării, cu scopul de a găsi soluții pentru a combate alienarea parentală.

Agenda Conferinței poate fi consultată aici.

 

 

 PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI
Judecator Gabriela Mihaela Rîșnoveanu
PREŞEDINTELE A.P.I.S.E.T.
Lector Univ. Dr. Simona-Maria Petcu (Vlădica)

 

 

 

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG

Prin prezenta, vă informăm că începând cu data de 13.03.2023, activitatea Registraturii Unice a Secţiilor Civile a Tribunalului Bucureşti se va desfăşura la camera 004, parter.

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI
JUDECĂTOR GABRIELA-MIHAELA RÎŞNOVEANU

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191