Având în vedere existenţa a două cazuri, din care un caz confirmat de COVID-19 şi un caz pentru care există suspiciunea de confirmare, la compartimentul Registratură din cadrul Secţiei a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Bucureşti, în scopul evitării contaminării cu virusul gripal COVID-19, se suspendă activitatea cu publicul a compartimentului Registratură din cadrul Secţiei a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului Bucureşti, în data de 27.11.2020. Detalii.

 

 

Candidații programați pentru susținerea interviului în zilele de 16 -17.11.2020 precum și în 19 - 20.11.2020 în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar componenta de instanțe judecătorești” (cod SIPOCA/MYSMIS: 751/129513), TREBUIE  să se prezinte cu 20 minute înainte de ora programată pentru susținerea probelor de concurs, în vederea aplicării regulilor de acces în clădire (identificare și termometrizare).

Intrarea se va face prin B-dul Unirii nr.37(intrarea din fata a tribunalului).

 Programarea susținerii interviului pentru candidaţii înscrişi la Tribunalul Bucureşti

 

 Programarea susținerii interviului pentru candidaţii înscrişi la Tribunalul Bucureşti

 În cadrul procedurii de selecție pentru ocuparea celor 165 de posturi de experți externi - asistenți ai judecătorului  - TRIBUNALUL BUCUREȘTI -ÎN CADRUL PROIECTULUI „OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL SISTEMULUI JUDICIAR. COMPONENTA DE INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513).

Instrucţiuni privind desfăşurarea etapei evaluării prin interviu desfășurată în perioada 16.11.2020-20.11.2020 la Tribunalul Bucuresti

 

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI ÎN IMPLEMENTARE (ASISTENȚI AI JUDECĂTORILOR) ÎN CADRUL PROIECTULUI „OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL SISTEMULUI JUDICIAR. COMPONENTA DE INSTANȚE JUDECĂTOREȘTI”

(Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513)

 CLARIFICĂRI

 Având în vedere întrebările adresate de candidați, pe parcursul procedurii de înscriere la selecție, pe site-ul CSM au fost publicate anumite clarificări la anunțul de selecție inițial, ce pot fi accesate la adresa următoare:

https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Button&FolderId=8346

În conformitate cu dispozițiile art.13 alin. 2 raportat la art.7 alin.1 din Legea nr.208/2015 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, văzând și Hotărârea Guvernului nr.744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, Tribunalul București aduce la cunoștința publicului faptul că la data de 27.09.2020 va avea loc la ora 09:00 la sediul Tribunalului București, Bd. Unirii nr.37, sector 3, etaj 4, camera 439 (Sala de festivități) desemnarea prin tragere la sorți a judecătorilor ce vor face parte din biroul electoral de circumscripție al municipiului București, precum și din biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în vederea scrutinului pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 06.12.2020.

În aplicarea dispozițiilor Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,

precum și a dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare,

asigurarea serviciului de permanenţă la Tribunalul București se realizează până la data de 06.12.2020 inclusiv (data alegerilor), la camera 115 A, etajul 1 din sediul Tribunalului Bucureşti, situat în Bd. Unirii nr. 37, Sector 3, Bucureşti.

- nr. fax: 021. 408.37.71

- adresa email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În scopul creșterii calității actului de justiție și pentru asigurarea unei transparențe sporite a procedurilor judiciare, începând cu data de 15.09.2020, în cadrul Tribunalului București devine operațională în materie penală aplicația „Dosar Electronic”, disponibilă publicului pe site-ul http://www.tribunalulbucuresti.ro, care facilitează accesul on-line al părților și al reprezentanților acestora la actele dosarului.

Pentru a vă putea autentifica și a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil. În cazul în care nu ați solicitat inițial acces-ul la DOSARUL ELECTRONIC, cererea dumneavoastră ulterioară pentru logare în aplicație, pe lângă datele menționate mai sus (e-mail și nr. de telefon) trebuie să fie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant.
Sistemul va fi implementat în dosarele penale în care Tribunalul București este învestit ca instanță de fond, prin rechizitoriu.

 Tribunalul București caută în permanență soluții pentru a-și îmbunătăți serviciile oferite, venind de această dată, în sprijinul participanților la actul de justiție, prin lansarea serviciului de PROGRAMĂRI ON-LINE al vizitelor la sediile sale din b-dul Unirii nr. 37 – Tribunalului București/Sema Parc, în cadrul spațiilor/serviciilor destinate publicului: Arhive, Registraturi, Biroul de Executări penale, Practicieni în insolvență, Registratura Unică Civilă, Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile.

Prin soluția PROGRAMĂRI ON-LINE, participanții la actul de justiție au la îndemână o modalitate simplă și sigură de a depune cereri de chemare în judecată, rapoarte de expertiză sau alte înscrisuri, de a consulta dosare în programul de lucru, economisind timpul, contribuind la limitarea riscului de răspândire a coronavirusului SARS -CoV-2.

Serviciul PROGRAMĂRI ON-LINE este flexibil și permite MODIFICAREA sau ANULAREA programării.

Instrucțiuni de utilizare

 

Văzând interesul public manifest referitor la modalitatea concretă de desfășurare a ședințelor de judecată prin videoconferință, Tribunalul București aduce la cunoștința publică extrasul Hotărârii Colegiului de Conducere al instanței nr. 10/07.04.2020 prin care a fost aprobată.

Menționăm că s-a urmărit prin desfășurarea ședințelor în materie nonpenală, supuse regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă, asigurarea reducerii interacțiunii fizice, atât timp cât aceasta este posibil, așa cum și art. 42 alin.3 și art. 51 din Decretul Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României nr.195/16.03.2020 stipulează.

Prin art. I punctul 5 din Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.191/10.03.2020 (anterioară instituirii stării de urgență) s-a statuat că: “În cauzele care vor fi judecate în perioada menționată, instanțele vor proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem videoconferință și, în vederea protejării sănătății publice, vor evalua posibilitatea declarării ședinței nepublice.”

Tribunalul București este deschis să ofere orice informații clarificatoare și asigură de disponibilitate toți participanții la actul de justiție în vederea îmbunătățirii procedurilor administrative pe care le adoptă.

Detalii

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191