În cadrul proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” (cod SIPOCA 639, cod SMIS 126229), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 derulat de Ministerul Justiției, în calitate de beneficiar (lider de proiect), în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Tribunalul Bucureşti a fost întocmit Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare.

Acesta este un instrument de lucru pluridisciplinar, care abordează aspecte de natură teoretică și practică ce privesc specializările expertizei tehnice judiciare, fiind elaborat cu sprijinul unor specialiști din mediul academic și al unor practicieni în domeniile vizate de Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare și se dorește a fi un îndrumar cu caracter consultativ elaborat în sprijinul instanțelor, în vederea identificării mai facile a specializărilor expertizei tehnice judiciare. În același timp, Ghidul poate constitui un instrument util pentru toți ceilalți participanți la actul de justiție.

Ghidul poate fi accesat pe pagina de internet a Ministerului Justiției www.just.ro, la secțiunea Serviciul Profesii Juridice Conexe, subsecțiunea Experți tehnici judiciari și, de asemenea, pe pagina de internet a Tribunalului București tribunalulbucuresti.ro la secțiunea Informații, subsecțiunea Biroul local pentru expertize.

                                    Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului București

În atenţia experţilor tehnici judiciari şi specialiştilor

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 19 iulie 2023 a fost publicat Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1.190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, care va intra în vigoare la data de 19.01.2024, dată la care se va abroga Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2010, cu modificările ulterioare.

Anunţul despre publicarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1.190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare poate fi accesat pe site-ul Ministerului Justiţiei la https://www.just.ro/noul-nomenclator-al-specializarilor-expertizei-tehnice-iudiciare-a-fost-publicat-in-monitorul-oficial-al-romaniei/

Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului Bucureşti

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191