Prin hotărârea pronunţată astăzi, 09.02.2022, în cauza nr. 27011/3/2021, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă a admis cererea creditoarei Autoritatea de Supraveghere Financiară şi a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.

Prin aceeaşi hotărâre a fost desemnat în calitate de lichidator judiciar CITR Filiala Cluj S.P.R.L.

În cauză, judecătorul sindic a fixat următoarele termene limită:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei – 28.03.2022;

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 18.04.2022;

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 13.05.2022;

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 25.04.2022.

În vederea facilitării demersurilor de înregistrare a declaraţiilor de creanţă, precizăm că cererile de înscriere la masa credală, însoţite de documentele justificative şi dovada achitării taxei judiciare de timbru vor fi transmise la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, atât în format scriptic (hârtie), cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) exclusiv la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., urmând ca  exemplarul destinat practicianului în insolvenţă să fie transmis pe adresa de corespondenţă electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare.

 

Menţionăm totodată că întreaga corespondenţă electronică privind procedura insolvenţei debitoarei Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. va fi transmisă de către participanţii la procedură NUMAI pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Soluţia pe scurt a hotărârii din data de 09.02.2022 în cauza nr. 27011/3/2021 

- DREPT LA REPLICĂ -

Faţă de articolul „ Cum judecă „ la secret” şapte instanţe din Capitală, în timpul pandemiei. Pretextul birocratic care încalcă principiul european al „uşilor deschise”,autor Ionuţ Mureşan

 

         Urmare publicării articolului cu titlul de mai sus în publicaţia Ziare.com, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Bucureşti, în vederea informării corecte a publicului, formulează următoarele precizări:

În România starea de urgenţă a fost instituită şi prelungită prin Decretele Preşedintelui României nr. 195/2020 şi 250/2020, fiind în vigoare în perioada 16.03.2020 -14.05.2020.

       Starea de alertă a fost instituită prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgrnţă  nr.24/14.05.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 3995/15.05.2020, fiind în vigoare şi în prezent, în baza Hotărârii Guvernului nr.34/06.01.2022. 

Detalii

 

 

- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -

 

În considerarea faptului că din luna ianuarie 2022 societăţile comerciale care asigurau servicii de fotocopiere înscrisuri pentru public în spaţiile închiriate de Tribunalul Bucureşti în sediile din:

 - Bulevardul Unirii nr.37, sector 3 (Tribunalul Bucureşti - Secţiile I-V şi VIII, Judecătoria sectorului 2 Bucureşti)
- Gheorghe Danielopol nr.2-4, sector 4 (Judecătoriile sectoarelor 1 şi 4 Bucureşti)
- Ilfov nr.6, sector 5 (Judecătoria sectorului 3 Bucureşti)
- Str. Ştirbei Vodă nr.115, sector 1 (Judecătoria sectorului 6 Bucureşti)

au notificat încetarea contractului de închiriere, vă aducem la cunoştinţă că procedura de fotocopiere a înscrisurilor din dosarele aflate în păstrarea instanţelor de judecată se va desfăşura după cum urmează 

Detalii

- ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG -


I. În conformitate cu dispozițiile art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1237 din 26.11.2021, vă aducem la cunoștință următoarele:
- în ziua de 29.11.2021 ședințele de judecată programate la nivelul Secţiilor I Penală şi a IV-a Civilă ale Tribunalului București se vor desfășura potrivit programului stabilit. În mod corespunzător, Compartimentele Registratură și Arhivă ale Secţiilor I Penală și a IV-a Civilă vor avea orarul de lucru corespunzător intervalului stabilit desfășurării ședințelor de judecată.

II. Totodată, vă informăm că, față de dispozițiile art. 1 alin.1 din Hotărârea de Guvern nr. 1237 din 26.11.2021, în ziua de 29.11.2021, compartimentele care lucrează cu publicul din cadrul Tribunalului București, cu excepția celor aferente Secţiilor I Penală şi a IV-a Civilă, enunțate mai sus, nu vor funcționa și nici nu se vor desfășura ședințe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în ziua menționată anterior.


CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

24.10.2021

Conducerea Tribunalului București aduce la cunoștința publicului împrejurarea că accesul în sediile Tribunalului București din Bulevardul Unirii nr. 37 și din Splaiul Independenței nr. 319L, precum și în sediile Judecătoriilor Sectoarelor 1-6 București se va realiza conform regulilor existente până în prezent.
Legea 114/2021 reglementează modalitatea de desfășurare a activității in instanțele judecătorești, prevederile HG 1130/2021 nefiind aplicabile pentru accesul în sediile instanțelor.

Având în vedere numărul mare de cereri înregistrate la Registratura Unică a Secţiilor Civile III-V, având ca obiect „exequatur”, facem următoarele precizări:

  • Procedura de recunoaștere a unei hotărâri străine este judiciară;
  • Cererea de chemare în judecată se formulează pe cale principală la tribunalul în circumscripția căruia își are domiciliul sau, după caz, sediul instituției publice care a refuzat recunoașterea hotărârii străine (art.1099 alin.1 Cod procedură civilă);

Citeşte în continuare

COMUNICAT DE PRESĂ

10.03.2021

Biroul de informare şi relaţii publice al Tribunalului Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului desfăşurarea Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Bucureşti la data de 10.03.2021 care a avut pe ordinea de zi adoptarea unei poziţii faţă de reacţiile publice exprimate la adresa modului de soluţionare a cauzei cunoscută sub numele de „10 August”,

Văzând reacțiile dure și disproporționate la adresa judecătorului Tribunalului București care a pronunțat soluția în cauza sus menționată,

Văzând  că pe rolul Tribunalului București au fost și sunt înregistrate constant dosare intens mediatizate în toate domeniile de competență:  penal, contencios administrativ, civil, litigii cu profesioniștii, insolvență, litigii de muncă și asigurări sociale,

Având în vedere că activitatea de judecată presupune respectarea, interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale,

Având în vedere îndatoririle profesionale ale judecătorilor stipulate de Statutul profesiei și Codul deontologic,

Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București  adoptă prezenta

REZOLUȚIE

prin care

1. solicită puterilor legislativă și executivă să respecte echilibrul constituțional și să se abțină de la reacții publice manifestate în absența cunoașterii tuturor datelor și elementelor avute în vedere de judecător la pronunțarea hotărârilor judecătorești în cauzele aflate pe rolul Tribunalului București;

2. face apel la moderație, din partea societății civile și a organismelor de presă în exprimarea opiniilor cu privire la soluțiile date în dosarele înregistrate, până la informarea publică asupra considerentelor ce au stat la baza adoptării acestora;

3. reamintește că un act de justiție credibil este realizat numai prin asigurarea independenței judecătorilor, care presupune judecarea faptelor în conformitate cu legea, fără niciun fel de influențe neadecvate, presiuni, amenințări, atacuri sau amestecuri, directe sau indirecte din partea nimănui, indiferent de la cine ar proveni și sub ce motiv;

4. face apel la toți destinatarii actului de justiție să aibă încredere în profesionalismul  și experiența judecătorilor Tribunalului București, în buna-credință a acestora în aflarea adevărului și în preocuparea lor continuă pentru restabilirea echilibrului social încălcat.

Adoptată cu majoritatea voturilor valabil exprimate de Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București, la data de 10.03.2021, București

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU

Având în vedere confirmarea unor cazuri de infectare cu virusul Sars-Cov2 la Compartimentul Arhivă al Secţiei a II-a Contencios Administrativ si Fiscal, pentru diminuarea riscului de răspândire a virusului în rândul angajaţilor şi al cetăţenilor, activitatea din cadrul acestuia se va suspenda în perioada 11.03.2021 – 19.03.2021. Programările efectuate pentru această perioadă se anulează, urmând a fi efectuate noi programări incepand cu 22.03.2021.

 

COMUNICAT DE PRESĂ

03.03.2021

 

               Pentru corecta informare a cetăţenilor, faţă de reacţiile exprimate în spaţiul public cu referire la hotărârea judecătorească pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.26704/3/2020, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului București formulează următoarele precizări:

                  În pronunţarea soluţiilor judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii, în conformitate cu art. 124 alin. 3 din Constituţia României.

                Hotărârea judecătorească este adoptată pe baza dispoziţiilor legale incidente cauzei şi pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe bază de emoţii şi sentimente.

             Constatând că reacţiile manifestate provin preponderent din partea reprezentanţilor puterilor legislativă și executivă, Tribunalul București reamintește dispozițiile constituționale conform cărora în statul de drept şi în democraţie cele 3 puteri ale statului: legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi în echilibru, colaborează şi se respectă reciproc, independent dacă soluţiile adoptate de fiecare dintre acestea sunt sau nu în acord cu aşteptările exponenţilor lor.

              În consecinţă, discursul public la adresa hotărârilor judecătoreşti pronunţate trebuie să fie caracterizat de echidistanţă, pentru că numai respectând ordinea de drept şi hotărârile judecătoreşti se va restabili echilibrul social încălcat.

CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191