COMUNICAT DE PRESĂ

03.03.2021

 

               Pentru corecta informare a cetăţenilor, faţă de reacţiile exprimate în spaţiul public cu referire la hotărârea judecătorească pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr.26704/3/2020, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului București formulează următoarele precizări:

                  În pronunţarea soluţiilor judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii, în conformitate cu art. 124 alin. 3 din Constituţia României.

                Hotărârea judecătorească este adoptată pe baza dispoziţiilor legale incidente cauzei şi pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe bază de emoţii şi sentimente.

             Constatând că reacţiile manifestate provin preponderent din partea reprezentanţilor puterilor legislativă și executivă, Tribunalul București reamintește dispozițiile constituționale conform cărora în statul de drept şi în democraţie cele 3 puteri ale statului: legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi în echilibru, colaborează şi se respectă reciproc, independent dacă soluţiile adoptate de fiecare dintre acestea sunt sau nu în acord cu aşteptările exponenţilor lor.

              În consecinţă, discursul public la adresa hotărârilor judecătoreşti pronunţate trebuie să fie caracterizat de echidistanţă, pentru că numai respectând ordinea de drept şi hotărârile judecătoreşti se va restabili echilibrul social încălcat.

CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA LAURA RADU

COMUNICAT DE PRESĂ

 Ca urmare a interesului generat în spaţiul public, pentru corecta informare a opiniei publice, Tribunalul Bucureşti face următoarele precizări:

În perioada 15.03.2020 - 09.11.2020 au fost confirmate 27 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) în rândul magistraţilor şi personalului auxiliar din cadrul Tribunalului Bucureşti.

În urma efectuării anchetelor epidemiologice, Tribunalul Bucureşti nu a fost declarat focar de către Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti.

Evidenţiem că, după fiecare caz confirmat s-a procedat la efectuarea dezinfecţiei prin nebulizare în maxim 12 ore de la momentul anunţării cazului.

În afara celor 27 de acţiuni de dezinfecţie prin nebulizare, pentru siguranţă, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) au mai fost realizate două dezinfecţii generale prin nebulizare a întregii clădiri în această perioadă.

În plus, subliniem că la nivelul Tribunalului Bucureşti se efectuează curăţenia în clădire zilnic, cantităţile de substanţe utilizate şi concentraţia respectă normele sanitare, potrivit omologărilor produselor aşa cum sunt prevăzute în fişele tehnice deţinute de firma de curăţenie.

Accesul justiţiabililor în clădire se realizează pe baza listelor de şedinţe postate în timp util pe site-ul Tribunalului Bucureşti, în vederea participării la şedinţele de judecată, precum şi în urma programărilor realizate cu ajutorul aplicaţiilor „e-legalizare” sau „programari on-line” la compartimentele de lucru cu publicul, existând permanent o preocupare a Conducerii Administrativ Judiciare a Tribunalului Bucureşti pentru respectarea distanţării fizice.

Tribunalul Bucureşti asigură întregul public şi personalul instanţei de transparenţă în ceea ce priveşte activitatea sa, în toată perioada de referinţă fiind respectate standardele recomandate de autorităţi conform reglementărilor în materie.

 PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191