ANUNȚ

ANUNȚ

27 aprilie 2023

 

         În aplicarea dispoziţiilor art. 157 alin. 10 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022, cu privire la generarea şi comunicarea copiilor legaizate ale hotărârilor judecătoreşti, prin utilizarea unei aplicaţii informatice, aducem la cunoştinţa publicului faptul că, începând cu data de 02.05.2023, la nivelul Tribunalului Bucureşti va fi disponibil un nou serviciu menit să pună la dispoziţia celor interesaţi copii legalizate electronic ale hotărârilor judecătoreşti.

         Obţinerea unei copii legalizate electronic se realizează în baza unei cereri exprese a părţii interesate, cerere în care se va indica obligatoriu adresa de e-mail la care urmează să fie comunicată copia legalizată electronic. Cererea privind eliberarea unei copii legalizate electronic va fi însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 5 lei, conform art. 9 lit. l) din O.U.G. nr. 80/2013, care va cuprinde menţiunea expresă a numărului de dosar în care a fost pronunţată hotărârea judecătorească care se solicită a fi legalizată.

Înaintarea cererii de legalizare se recomandă a fi făcută prin aplicaţia e-Legalizare disponibilă pe pagina de internet a Tribunalului Bucureşti, „ https://legalizare.tribunalulbucuresti.ro   ”.

         De asemenea, aceasta poate fi depusă personal la Registratura secţiei/instanţei la care se află dosarul la momentul formulării cererii sau comunicată pe adresa de poştă electronică a acestora.

 

 

 CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191