ANUNŢ

Prin încheierea pronunţată astăzi, 23.03.2022, în cauza nr. 27011/3/2021, având ca obiect procedura falimentului debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă a admis cererea lichidatorul judiciar CITR Filiala Cluj S.P.R.L. şi a dispus majorarea termenelor stabilite prin sentinţa din 09.02.2022, astfel:

a) majorarea termenului limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei până la data de 11.04.2022;
b) majorarea termenului de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe, până la data de 29.04.2022;
c) majorarea termenului de definitivare a tabelului de creanţe până la data de 24.05.2022;
d) majorarea termenului prevăzut de art. 100 alin. 1 lit. e din Legea 85/2014, privind prima şedinţă a adunării creditorilor până la data de 06.05.2022.

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191