COMUNICAT

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Comunicat

- 31.05.2023 -

Adunarea Generală a judecătorilor Tribunalului București, întrunită în ședința din 31.05.2023, la convocarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,

           

- având în vedere statutul constituțional al profesiei de judecător, validat în jurisprudența Curții Constituţionale a României inclusiv din perspectiva stabilității financiare, ca o garanție a independenței justiției, componentă esențială a statului de drept;

- ținând seama că instituirea pensiei de serviciu pentru magistrați nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie a restricțiilor şi limitărilor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistraţii;

- întrucât pensia de serviciu pentru magistrați a fost instituită prin lege, inclusiv cu scopul stimulării stabilității în serviciu şi a formării unei cariere în magistratură;

- constatând că prin caracterul intempestiv, modificările propuse în absența oricărei consultări instituționale vor agrava criza de personal din sistemul judiciar, vor introduce inechități fără precedent în interiorul corpului magistraților, lipsind întreaga reglementare de caracterul predictibil impus prin norme de rang constituțional, iar pe termen lung vor atrage consecințe nefaste asupra calității și celerității actului de justiție, efecte ce se vor răsfrânge asupra întregii societăți din perspectiva statului de drept,

în urma dezbaterilor, în unanimitate:

- a adoptat punctul de vedere formulat în cadrul ședinței, în sensul exprimării  în mod ferm a dezacordului faţă de orice intenție de modificare a statutului profesiei, relativ la iminenta schimbare arbitrară şi nejustificată a condițiilor legale de acordare a pensiei  de serviciu, modificare ce nu a fost supusă unui proces transparent de consultare instituțională şi care este de natură a periclita grav independența și statutul constituțional al judecătorilor;

- a hotărât ca, în funcție de parcursul procesului legislativ, să adopte forme de protest dintre cele mai ferme, ca reacție faţă de nesocotirea statutului judecătorului, a efectelor grave pe care măsurile vizate le vor produce asupra sistemului judiciar, pe fondul lipsei totale de preocupare pentru rezolvarea problemelor reale din justiție.

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

JUDECĂTOR GABRIELA – MIHAELA RÎŞNOVEANU

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191