COMUNICAT

În atenţia experţilor tehnici judiciari şi specialiştilor

 

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 19 iulie 2023 a fost publicat Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1.190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, care va intra în vigoare la data de 19.01.2024, dată la care se va abroga Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2010, cu modificările ulterioare.

Anunţul despre publicarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 1.190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare poate fi accesat pe site-ul Ministerului Justiţiei la https://www.just.ro/noul-nomenclator-al-specializarilor-expertizei-tehnice-iudiciare-a-fost-publicat-in-monitorul-oficial-al-romaniei/

Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului Bucureşti

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191