Alianţe politice

1. 8.04.2004 – ALIANŢA „DREPTATE ŞI ADEVĂR – PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – PARTIDUL DEMOCRAT”, cu denumirea prescurtată – „D.A.PNL – PD”

Sentinţa civilă nr.3/14.01.2004 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă pronunţată în dosarul nr.52/P/2003 – admite cererea formulată de petenţii Theodor Stolojan preşedintele PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL şi TRAIAN BĂSESCU preşedinte al PARTIDULUI DEMOCRAT. Dispune înregistrarea în Registrul Alianţelor Politice al Tribunalului Bucureşti a Alianţei Dreptate şi Adevăr Partidul Naţional Liberal – Partidul Democrat după cum urmează:
- denumirea integrală a alianţei este „Dreptate şi Adevăr Partidul Naţional Liberal – Partidul Democrat”
- denumirea prescurtată a alianţei este „D.A.PNL – PD”
- semnul permanent al alianţei este compus din iniţialele denumirii Dreptate şi Adevăr sub forma D.A. adică din literele D şi A urmate de puncte, sub care se află denumirile celor două partide sub forma PNL – PD.
Respinge cererea de intervenţie formulată de Asociaţia revoluţionară Adevăr şi Dreptate Decembrie 1989 cu sediul în Bucureşti, B-dul Ferdinand, nr.141, sector 2, ca neîntemeiată. Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Rămasă definitivă prin decizia civilă nr.187/5.03.2004 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a III-a Civilă pronunţată în dosarul nr.710/2004 – anulează ca netimbrată contestaţia formulată de PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ împotriva sentinţei civile nr.3 din 14.01.2004 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosar nr.52/P/2003, în contradictoriu cu intimata-petentă ALIANŢA „DREPTATE ŞI ADEVĂR PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – PARTIDUL DEMOCRAT”, prin Theodor Stolojan, în calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Traian Băsescu, în calitate de Preşedinte al Partidului Democrat. Respinge ca nefondată contestaţia formulată de intervenienta Asociaţia revoluţionară „ADEVĂR ŞI DREPTATE Decembrie 1989” împotriva aceleiaşi sentinţe, în contradictoriu cu intimata-petentă ALIANŢA „DREPTATE ŞI ADEVĂR PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL – PARTIDUL DEMOCRAT”, prin Theodor Stolojan, în calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Traian Băsescu, în calitate de Preşedinte al Partidului Democrat. Irevocabilă.
Sediul declarat: Bucureşti, Bd.Aviatorilor, nr.86, sector 1
Partidul Naţional Liberal – preşedinte Theodor Stolojan
Partidul Democrat – preşedinte Traian Băsescu


2. 4.05.2005- ALIANŢA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN (Creştini Democraţi) şi DEMOCRAŢI EUROPENI – PPE-DE

Decizia civilă 3/9.02.2005 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a III-a Civilă – Dosar 1/P/2005. Admite cererea formulată de petenţii PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNIEI cu sediul în Bucureşti, str.Mihai Eminescu nr.156, sector 2, şi PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMÂNE cu sediul în Bucureşti, str. Blănari nr.23, sector 3.

Dispune înregistrarea în Registrul Special al alianţelor partidelor politice a Alianţei Partidul Popular European (Creştini Democraţi) şi Democraţi Europeni, cu sediul în Bucureşti, str.Mihai Eminescu nr.156, sectorul 2.
Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie formulată de intervenientul Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună. Cu drept de contestaţie.
Preşedinte: Partidul Renaşterea României – Preot Jurist doc. Aurel Rădulescu
Preşedinte: Partidul Revoluţiei Române – Ion Dicu
Decizia civilă nr.468/6.04.2005 a Secţiei a III-a Civilă pt. cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. 1051/2005.
Anulează ca netimbrată contestaţia formulată de contestatorul intervenient P.S.D. pt.Ş.E.S.M.B., împotriva deciziei civile 3 din 9.02.2005 a T.B.-S. a III-a Civ. în contradictoriu cu intimaţii PARTIDUL RENAŞTEREA ROMÂNIEI şi PARTIDUL REVOLUŢIEI ROMÂNE.
Irevocabilă.

Modificări (11.01.2010)– Sentinţa civilă nr. 10 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în dosar nr. 2023/3/2009, în şedinţa publică din data de12.02.2009:
Admite cererea formulată de către Alianţa Partidul Popular European (Creştin Democrat) Democraţii Europeni, cu sediul ales în str. Elefterie nr. 11, ap.8, sector 5 Bucureşti.
Dispune înregistrarea protocolului de aderare a Partidului Popular din România la Alianţa Partidului Popular European (Creştin Democrat) Democraţii Europeni (PPE-DE) în Registrul altor forma de asociere a partidelor politice.
Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi,12.02.2009.

Decizia civilă nr. 1137 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV a Civilă în dosar nr. 2023/3/2009, în şedinţa publică din data de 29.09.2009:
Anulează, ca netimbrată, contestaţia formulată de contestatorul PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, împotriva Sentinţei civile nr. 10/12.02.2009, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III a Civilă în contradictoriu cu intimata-petentă Alianţa Partidul Popular European (Creştin Democrat) Democraţii Europeni
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică la data de 29.09.2009

Modificări  (27.03.2012)– Sentinţa civilă nr. 34 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosar nr. 29332/3/2011, în şedinţa publică din data de 16.12.2011 :

Anulează cererea de intervenţie formulată de intervenientul PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Maria, nr. 1, bl.P5B, sc.2, et.4, ap.36, sector 4 (Bucureşti, str. Ioviţa, nr. 10, bl.P-13, et.6, ap.26-27, sector 5, Bucureşti, str. 11 Iunie, nr. 30A, sector 4) ca netimbrată.

Admite cererea formulată de petentul ALIANŢA PARTIDULUI POPULAR EUROPEAN (CREŞTIN DEMOCRAT) ŞI DEMOCRAŢII EUROPENI – PPE-DE,  cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Pecetei, nr. 4A, ap.188.

Ia act de modificările aduse Statutului petentului prin Hotărârea Adunării generale din data de 10.04.2011 şi dispune înregistrarea modificărilor în Registrul Partidelor Politice.

Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.12.2011.

Decizia civilă nr. 512 R pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă  în dosar nr. 29332/3/2011, în şedinţa publică din data de 13.03.2012 :

Anulează, ca netimbrată, contestaţia formulată de contestatorul Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate Mai Bună, împotriva sentinţei civile nr. 34/16.12.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în dosarul nr. 29332/3/2011, în contradictoriu cu intimatul Alianţa Partidului Popular European (Creştini Democraţi) şi Democraţii Europeni – PPE-DE.
Irevocabilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.03.2012

*Procesul Verbal, Protocolul, semnul permanent, Programul, ca urmare a  Adunării Generale a Alianţei Partidului Popular European (Creştini Democraţi) şi Democraţii Europeni – PPE-DE , care a avut loc la data de 10.04.2011, se află la filele 29- 54, în dosarul  nr. 29332/3/2011 - Tribunalul Bucureşti –Secţia a III  a Civilă.

Extras din fila 30 aflată la dosarul susmenţionat, respectiv extras din Procesul Verbal,  al   Adunării Generale a Alianţei Partidului Popular European (Creştini Democraţi) şi Democraţii Europeni – PPE-DE , care a avut loc la data de 10.04.2011

[…]

S-a trecut la votul cu bile albe, vot secret.

1. Domnul Preşedinte Vladu Alexandru – „Sadovan” a fost ales cu 20 de voturi şi 0 abţineri pentru ocuparea acestei funcţii.

2.Domnul Preşedinte Executiv Roman Dan a fost ales cu 18 voturi şi 2 abţineri pentru ocuparea acestei funcţii.

3.Domnul Secretar General Nicu Lucian Valentin, a fost votat cu 16 bile  şi 4 abţineri pentru ocuparea acestei funcţii.

[…]………………………

Modificare ( 22.01.2014 ) Sentinţa civilă nr. P41  pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr. 22919/3/2012, în şedinţa publică din data de  19.07.2012:

Admite excepţia netimbrării cererii.

Anulează cererea formulată de petenta „ALIANŢA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN (CREŞTINI DEMOCRAŢI) ŞI DEMOCRAŢI EUROPENI”,  prin reprezentant legal VLADU ALEXANDRU – „ SADOVAN”, cu domiciliul în Bucureşti, str. Pecetei, nr.4A, bloc 4, sc.5, ap.188, sector 1, ca neîntemeiată.

Cu  drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.07.2012.

*Nu s-a declarat cale de atac  în dosarul nr. 22919/3/2012  până la data de 22.01.2014.

Modificare (09.04.2014) Sentinţa cIvilă nr.44, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.31916/3/2013, în şedinţa publică din data de 02.12.2013.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către petenta Alianţa Partidul Popular European (Creştini Democraţi) şi Democraţi Europeni – P.P.E.-D.E. cu sediul în Bucureşti sector 1, str. Pecetei, nr.4A, bloc 4 ap.188, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.12.2013.

Decizia civilă nr.80A, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 31916/3/2013, în şedinţa publică din data de 27.02.2014:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta petentă „ALIANŢA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN (CREŞTINI DEMOCRAŢI) ŞI DEMOCRAŢI EUROPENI”, cu sediul în Bucureşti, str. Pecetei, nr.4A, bloc 4, ap.188, sector 1, împotriva sentinţei civile nr.44/02.12.2013 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a III-a Civilă, cauza având,  ca obiect, „partide politice – aderare la Partidul Democrat – PD – OLANDA”

Prezenta hotărâre este definitivă faţă de dispoziţiile art.534 alin 2 N.C.P.C. raportat la art.483 alin.2 teza ultimă N.C.P.C..

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.02.2014.

Notă*

Definitivă, conform menţiunilor efectuate de Secţia a IV-a Civilă a Curţii de Apel Bucureşti, pe exemplarul legalizat al deciziei civile nr.80A, pronunţată la data de 27.02.2014,  în dosarul nr. 31916/3/2013 al Secţiei a IV-a Civile  a Curţii de Apel Bucureşti, depus la B.I.R.P.-  Tribunalul Bucureşti, la data de 08.04.2014.

Modificare ( 11.08.2014) Încheiere pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 36521/3/2013, în şedinţa din camera de consiliu de la 17.01.2014:
Anulează cererea formulată de reclamanta Alianţa Partidul Popular European ( Creştini Democraţi) şi Democraţi Europeni cu sediul în Bucureşti, sector 1, str.Pecetei, nr.4A, bl.4, et.4, ap.188.
Cu drept de a formula cerere de reexaminare în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17.01.2014.

Încheiere pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 36521/3/2013/a1, în şedinţa din camera de consiliu din data de 13.06.2014:
Respinge cererea cererea de reexaminare a încheierii pronunţate în data de 17.01.2014, formulată de petentul Alianţa Partidul Popular European ( Creştini Democrat) şi Democraţi Europeni, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str.Pecetei, nr.4A, bl.4, ap.188, ca neintemeiata.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.06.2014.

*Nu s-a declarat cale de atac în dosarul nr. 36521/3/2013 până la data de 11.08.2014

Încheiere pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 26741/3/2013, în şedinţa din camera de consiliu din data de 22 august.2013:
Anulează cererea formulată de petenta ALIANTA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN ( CREŞTINI DEMOCRAŢI SI DEMOCRAŢI EUROPENI) – P.P.E. – D.E.
Cu drept de cerere de reexaminare la Tribunalul Bucureşti în 15 zile de la comunicare.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.08.2013.

*Nu s-a formulat cerere de reexaminare în dosarul nr. 26741/3/2013 până la data de 11.08.2014


3. 4.02.2008 – ALIANŢA UNIUNEA VERDE ECOLOGISTĂ – cu denumirea prescurtată „U.V.E.”

Sentinţa civilă nr.28/14.09.2007 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosar nr.6362/3/2007: Admite acţiunea formulată de petentele PARTIDUL CREŞTIN DEMOCRAT, cu sediul în Bucureşti, şos. Olteniţei nr.188, sector 4 şi PARTIDUL VERDE, cu sediul în Bucureşti, str. Radna nr.47, sector 6.
Dispune înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a ALIANŢEI POLITICE „UNIUNEA VERDE ECOLOGISTĂ” având denumirea prescurtată „U.V.E.”
Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de PARTIDUL VERDE prin copreşedinţi DRIMER DOLPHI, EŞANU ROBERT şi RÎPANU OVIDIU, ca neîntemeiată.
Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de PARTIDUL CREŞTIN DEMOCRAT prin preşedinte RÎPEANU OVIDIU, ca neîntemeiată.
Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de EŞANU ROBERT, ca neîntemeiată.
Anulează cererea de intervenţie în interes propriu formulată de PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, ca netimbrată.
Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Decizia civilă nr.680R/11.12.2007 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a Civilă şi Pentru Cauze Privind Proprietatea Intelectuală în dosar nr.6362/3/2007: Anulează contestaţia formulată de către contestatorul intervenient EŞANU ROBERT împotriva sentinţei civile nr.28/14.09.2007, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă, în contradictoriu cu intimaţii petenţi PARTIDUL CREŞTIN DEMOCRAT, PARTIDUL VERDE şi intimaţii în interes propriu PARTIDUL VERDE prin copreşedinte RÎPANU OVIDIU, PARTIDUL VERDE prin copreşedinte DRIMER DOLPHI, PARTIDUL VERDE prin copreşedinte EŞANU ROBERT, PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, ca netimbrată. Irevocabilă.


4. 05.09.2008 – ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR (denumirea prescurtată Alianţa Politică „PSD + PC”).

Sentinţa civilă nr.16/06.06.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosar nr.18096/3/2008: Admite cererea formulată de petenta ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR (denumirea prescurtată ALIANŢA POLITICĂ „PSD + PC”) cu sediul în str. Ion Ionescu de la Brad nr.1, sector 1 Bucureşti.
Dispune înregistrarea în Registrul Alianţelor Politice a ALIANŢEI POLITICE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR (denumirea prescurtată ALIANŢA POLITICĂ „PSD + PC”).
Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Decizia civilă nr.1223/03.09.2008 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr.18096/3/2008: Respinge, ca inadmisibilă contestaţia formulată de contestatorul PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ , împotriva sentinţei civile nr.16/06.06.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosar nr.18096/3/2008, în contradictoriu cu intimatul ALIANŢA POLITICĂ PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT + PARTIDUL CONSERVATOR (denumirea prescurtată ALIANŢA POLITICĂ „PSD + PC”). Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 03.09.2008.

(Modificare) Decizia civilă nr. 24 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosar nr. 8898/3/2012, în şedinţa publică din data de 10.04.2012:

Admite cererea formulată de petentul Partidul Social Democrat, reprezentat legal prin preşedinte Victor Ponta, cu sediul social în Bucureşti, şos. Kiseleff, nr. 10, sectorul 1 în contradictoriu cu Partidul Conservator, reprezentat legal prin preşedinte Daniel Constantin, cu sediul în Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian, nr. 17, sectorul 1.

Dispune radierea alianţei P.S.D. + P.C. şi înregistrarea acestei radieri în Registrul aflat  Grefa Tribunalului Bucureşti.

Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.04.2012.

*Nu s-a declarat recurs în dosarul nr . 8898/3/2012 până la data de 17.10.2012


5 – Alianţa de Centru Dreapta Partidul Naţional Liberal – Partidul Conservator – denumirea prescurtată este „ACD-autodizolvată şi radiată”;

Modificări (29.06.2011) – Sentinţa civilă nr. 2 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a Civilă în dosar nr.2173/3/2011, în şedinţa publică din data de 04.02.2011:
Admite cererea formulată de petenţii Partidul Naţional Liberal cu sediul în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 86 sector 1, reprezentat de George Crin Antonescu în calitate de preşedinte şi Partidul Conservator cu sediul în Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian nr. 17 sector 1 reprezentat de Daniel Constantin în calitate de preşedinte.
Dispune înregistrarea în Registrul Alianţelor Politice al Tribunalului Bucureşti a Alianţei de Centru Dreapta Partidul Naţional Liberal-Partidul Conservator după cum urmează:
- denumirea integrală a alianţei este Alianţa Centru Dreapta Partidul Naţional Liberal – Partidul Conservator;
- denumirea prescurtată este „ACD”;
- semnul permanent al alianţei este compus din o săgeată înscrisă în patrat sub care se află denumirea celor două partide PNL-PC;
- sediul alianţei Bucureşti Bd. Aviatorilor nr. 86 sector 1
Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică , azi, 04.02..2011.

- Incheierea pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a Civilă în dosarul nr. 2173/3/2011
Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în sentinţa civilă pronunţată în dosarul nr. 2173/3/2011, în sensul că se va consemna sentinţa civilă nr. 4 şi nu sentinţa nr. 2 cum din eroare s-a trecut.
Cu drept de contestaţie în 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică azi 14.02.2011

- Decizia civilă nr. 140R pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX a Civilă şi pentru Cauze cu Proprietatea Intelectuală în dosar nr. 2173/3/2011 în şedinţa publică din data de 05.04.2011:

Anulează ca netimbrat[ contestatia formulată de contestatorul PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ, împotriva sentinţei civile nr. 2 din 04.02.2011, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V a Civilă în dosarul nr. 2173/3/2011, în contradictoriu cu intimaţii PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL şi PARTIDUL CONSERVATOR
IREVOCABILĂ.
Pronunţată în şedinţă publică la data de 05.04.2011

Modificări ( 08.05.2012) . Încheierea pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă în dosar nr. 2173/3/2011, în şedinţa publică din data de 06.01.2012 :

Admite cererea formulată de petentul Partidul Naţional Liberal.

Dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţei civile nr. 4/4.02.2011, în sensul că se menţionează în mod corect denumirea alianţei politice „Alianţa de Centru Dreapta Partidul National Liberal-Partidul Conservator”.

Dispune efectuarea modificării în Registrul Alianţelor Politice al Tribunalului Bucureşti.

Cu calea de atac a fondului.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 6.01.2012

( Modificare ) Încheiere pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosar nr. 59018/3/2011, în şedinţa publică din data de 29.09.2011:

Suspendă judecarea cererii privind pe reclamanta STĂNESCU ELENA ALINA domiciliată în Rm. Vâlcea, aleea Trandafirilor nr. 2, bl. C9, sc.E, et.3, ap.14, judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu pârâţii PARTIDUL SOCIAL  DEMOCRAT cu sediul în Sos. Kiseleff nr. 10, sector 1 şi ALIANŢA DE CENTRU DREAPTA, PNL+PC (ACD) cu sediul în Bucureşti, Bd-ul aviatorilor nr. 86, sector 1, având ca obiect partid politic, conform art. 155 1C.pr.civ.

Cu recurs pe toată durata suspendării.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.09. 2012

*Nu s-a declarat recurs în dosarul nr . 59018/3/2011 până la data de 10.10.2012

Modificări: (24.04.2018)Decizia civilă nr. 19/DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V- a Civilă în dosar nr. 47391/3/2016 în şedinţa publică din data de 14.03.2017.

Respinge cererea formulată de petenta Alianţa de Centru Dreapta PNL-PC (alianţă politică formată din Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator), CUI 30050663, cu sediul în Bucureşti, BD. Aviatorilor nr.86, sector 1 şi cu sediul ales în Bucureşti, str. Mehadia nr.18, bl.21, sc. B, et.8, ap.107, sector 6, ca neîntemeiată.
Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.
Calea de atac se va depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a V-a Civilă.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.03.2017.

Decizia civilă nr. 219 A pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV –a Civilă în dosar nr. 47391/3/2016 în şedinţa publică din data de 26.02.2018.

Respinge, ca nefondat apelul declarat de apelantă petentă Alianţa de Centru Dreapta PNL-PC (Alianţă politică formată din Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator) reprezentată de mandatar financiar coordonator Băluţă Aurelian Virgil cu sediul ales în Bucureşti, str. Mehadia nr.18, bl. 21, sc.B, et.8, ap.107, sector 6 împotriva deciziei civile nr. 19/DEC/P/14.03.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a V-a Civilă în dosarul nr. 47391/3/2016.
Definitivă.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.02.2018

Modificări (08.05.2018) - La data de 07.05.2018 ALIANŢA DE CENTRU DREAPTA PNL-PC a depus pe cale administrativă, necontencioasă prin domnul Băluţă Aurelian Virgil – mandatar financiar coordonator (pentru a fi făcute menţiunile cuvenite în temeiul art. 24 din Legea nr.14/2003, republicată,) o cerere prin care se solicită radierea din Registrul Alianţelor Politice a Alianţei de Centru Dreapta PNL-PC, conform deciziei civile nr. 219/A din 26.02.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IV-a Civilă în dosarul nr. 47391/3/2016, sens în care anexează următoarele înscrisuri:
Protocolul încheiat între Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator din data de 10.01.2011 de formare a alianţei politice „Alianţa de Centru Dreapta PNL-PC”;
Decizia din data de 01.03.2017 a Partidului Naţional Liberal;
Decizia din data de 09.03.2017 a Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor;
Hotărârea civilă nr. 219/A din 26.02.2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IV-a Civilă.


6. 02.12.2011 - UNIUNEA SOCIAL LIBERALA - denumirea prescurtata USL

Sentinţa civilă nr. 20 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a-III-a Civilă în dosar nr.  17216/3/2011, în şedinţa publică din data de 01.09.2011:

Anulează ca netimbrată cererea de intervenţie formulată de către PARTIDUL SOLIDARITĂŢII DEMOCRATICE PENTRU ŞANSE EGALE ŞI O SOCIETATE MAI BUNĂ cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc.2, et.4, ap.36, sector 4, în Bucureşti, str. Ioviţa nr. 10, bl.P-13, et.6, ap.26 şi 27, sector 5 şi în Bucureşti, str.11 Iunie nr. 30/A, cod poştal 040172, sector 4.

Declară nulă cererea de intervenţie privind pe STAVARACHE ROMEO domiciliat în municipiul Bacău, str. Mihai Eminescu nr. 11, judeţul Bacău – cu domiciliul procesual ales la Partidul Naţional Liberal-Filiala Bacău din str. Vasile Alecsandri nr.3.

Admite cererea principală formulată de petenţii PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT cu sediul în Bucureşti, Şos Kiseleff nr.10, sector 1 şi ALIANŢA DE CENTRU DREAPTA, PNL+PC (ACD) cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 86, sector 1.

Dispune înregistrarea şi înscrierea în Registrul Alianţelor Politice a UNIUNII SOCIAL LIBERALE-USL

Cu recurs.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 01.09.2011
* Actul constitutiv al alianţei politice USL , se află la filele 4-5, în dosarul 17216/3/2011 - Tribunalul Bucureşti –Secţia a III a Civilă. În acelaşi dosar se află şi Protocolul de funcţionare, la filele 6-19. Semnul permanent al U.S.L este prezentat la fila 20 ,din acelaşi dosar, respectiv 17216/3/2011- Tribunalul Bucureşti –Secţia a III a Civilă.

Extras din Actul constitutiv filele 4-5 ale dosarului nr.17216/3/2011- Tribunalul Bucureşti –Secţia a III a Civilă.

 

“[….. ]denumirea completă „Uniunea Social Liberală”, cu denumirea prescurtată „USL” şi având ca semn permanent semnele permanente alăturate ale PSD ( trei trandafiri sub care se află denumirea prescurtată PSD încadraţi într-un pătrat) şi ACD PNL-PC (o săgeată încadrată într-un pătrat sub care se află denumirile prescurtate PNL-PC) „

 

( 12.10.2012) UNIUNEA SOCIAL LIBERALA – USL – modificare

Sentinţa civilă nr. 51 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr. 35291/3/2012, în şedinţa publică din data de 27.09.2012

Sentinţa civilă nr. 51 P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr. 35291/3/2012, în şedinţa publică din data de 27.09.2012:

Admite în parte cererea formulată de petenţii PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu sediul în Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 10, sectorul 1, PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 86, sectorul 1, PARTIDUL CONSERVATOR, cu sediul în Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian nr. 17, sectorul 1, UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Brătianu nr. 7, sectorul 1, UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ USL şi ALIANŢA DE CENTRU STÂNGA, toţi cu sediul ales la Cabinetul de avocat Radu Loredana, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 55 bl. E.4.a, sc.1, ap.2, sectorul 3.

Dispune înregistrarea modificării componenţei alianţei politice  Uniunea Social Liberală, în Registrul Alianţelor Politice al Tribunalului Bucureşti.

Dispune înregistrarea modificărilor aduse protocolului de asociere al alianţei politice Uniunea Social Liberală, în Registrul Alianţelor Politice al Tribunalului Bucureşti.

Respinge cererea de înregistrare a modificărilor aduse semnului permanent al alianţei politice Uniunea Social Liberală, în Registrul Alianţelor Politice al Tribunalului Bucureşti, ca inadmisibilă.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27.09.2012.

…………………………

*Nu s-a declarat recurs în dosarul nr 35291/3/2012 până la data de 10.10.2012

*Protocolul de funcţionare al acestei alianţe se află la filele 18-27 din dosarul nr. 35291/3/2012 Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă

Semnul permanent şi semnul electoral al alianţei se află la fila 28 din dosarul nr. 35291/3/2012 Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă

Extras din Protocolul de funcţionare a alianţei (Alianţa de Centru Stânga PSD+UNPR reprezentată de preşedinte PSD Victor Ponta şi preşedinte UNPR Gabriel Oprea şi Alianţa de Centru Drepta PNL -PC reprezentată de preşedinte PNL Crin Antonescu şi  preşedinte PC Daniel Constantin)

[...... ]

Capitolul  IX, pct.9.2.-9.5.

9.2. Denumirea integrală a alianţei este Uniunea Social Liberala;

9.3. Denumirea prescurtată a aliantei este USL;

9.4. Semnul permanent şi semnul electoral al aliantei este reprezentat de semnele permanente alaturate ale ACS (semnele permanente alăturate ale PSD şi UNPR – trei trandafiri sub care se află denumirea prescurtată PSD încadraţi într-un pătrat şi vulturul sub care se afla denumirea prescurtată UNPR încadraţi în pătrat) si ale ACD PNL-PC (o săgeată încadrată într-un pătrat sub care se află denumirile prescurtate PNL PC);

9.5. Sediul Alianţei este în Bucureşti, sectorul 1, Sos. Kiseleff nr. 57;

[...... ]

Modificări (13.12.2012 ) – Decizia nr. 26 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III – a Civilă în dosar nr.9022/3/2012, în şedinţa publică din data de 17.04.2012:

Admite cererea formulată  de petenta UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ – USL, cu sediul în Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 57, sectorul 1.

Ia act  de modificarea semnului electoral al petentei UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ-USL, conform deciziei nr. 14/22.03.2012, emise de petentă şi dispune înregistrarea acestei modificări ÎN Registrul partidelor politice.

Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.04.2012.

*Nu s-a declarat cale de atac  în dosarul nr . 9022/3/2012  până la data de 13.12.2012


7. 10.10.2012ALIANŢA DE CENTRU STÂNGA cu denumirea prescurtată ACS (PSD+UNPR)

Modificare (09.08.2012 )Sentinţa civilă nr. 43 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă în dosar nr. 26695/3/2012, în şedinţa publică din data de 09.08.2012:

Admite cererea formulată de petentul PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD), cu sediul în Bucureşti, şos. Kiseleff nr. 10, sectorul 1, prin dl. Ponta Victor în calitate de Preşedinte şi UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI (UNPR), cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe Brătianu nr. 7, sectorul 1, prin dl. Gabriel Oprea în calitate de Preşedinte, ambele reprezentate de Cabinetul de avocat Radu Loredana, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii nr. 55 bl. E4a, sc.A, ap.2, sectorul 3.

Dispune înregistrarea Alianţei de Centru Stânga (ACS), formată din Partidul Social Democrat (PSD) şi Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR) în Registrul alianţelor politice al Tribunalului Bucureşti.

Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.08.2012.

*Nu s-a declarat recurs.

*Extras din protocolul de colaborare, aflat la dosarul susmentionat, la filele 63-64

[…]

Art. 2 SCOPUL PROTOCOLULUI

Prin prezentul Protocol de colaborare, părţile semnatare se angajează să constituie o alianţă politică cu denumirea ALIANŢA DE CENTRU STÂNGA cu denumirea prescurtată ACS (PSD+UNPR), cu semnul format prin alăturarea semnelor celor două partide.

[…]

Art. 3 DURATA PROTOCOLULUI

Durata protocolului curge de la semnarea sa de către toţi partenerii şi este valabil pe durata actualei legislaturi, precum şi pe durata legislaturii 2012 – 2016 cu posibilitatea de prelungire şi după 2016, prin acordul părţilor.

[…]


8. ALIANŢA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGYAR SZÖVETSÉG

Constituită în baza sentinţei civile nr. 669 pronunţată în dosarul nr. 1378/3/2020 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a IV a Civilă, în şedinţa publică de la 25.06.2020. Definitivă la data de 22.07.2020, conform menţiunilor existente pe exemplarul legalizat al Sentinţei civile nr. 669 pronunţată la data de 25.06.2020 în dosarul nr. 1378/3/2020 al Secţiei a IV a Civile a Tribunalului Bucureşti, eliberat la data de 28.07.2020.


9. Alianţa politică cu denumirea integrală „Alianţa USR PLUS” – denumirea prescurtată „USR PLUS”

Înregistrată conform sentinţei civile nr. 22 DEC/P pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a-IV-a Civilă în dosarul nr. 36165/3/2019, în şedinţa publică din data de 24.06.2020, definitivă prin decizia civilă nr. 1111 A, pronunţată de Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti, la data de 10.09.2021 în dosarul 36165/3/2019 (2151/2021).


10. Alianţa politică cu denumirea integrală „ROMÂNIA SOCIALISTĂ” – denumirea prescurtată „ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Înregistrată conform sentinţei civile nr.20/P/DEC pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a III-a Civilă în dosarul nr.3256/3/2022 în şedinţa publică din data de 07.04..2022, definitivă prin neapelare, conform Referatului compart. Grefă al Secţiei a III-a Civile a Tribunalului Bucureşti din data de 29.06.2022.

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191