COMUNICAT

- 01.09.2023 -

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, întrunită în şedinţa din 1 septembrie 2023, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, având pe ordinea de zi:

reevaluarea măsurilor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 4/20.06.2023, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 467/02.08.2023, privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. I-IV, art. XIII alin. (5) şi (6) şi art. XV din legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal precum şi anexele 1-3 la acestea,

- a hotărât, cu majoritate, reluarea activităţii de judecată începând cu data de 04.09.2023.

- a hotărât, transmiterea unui comunicat către publicul larg.

- se emite un comunicat de presă în sensul celor de mai sus.

 

- PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI -

- JUDECĂTOR GABRIELA-MIHAELA RÎŞNOVEANU -

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191