ANUNȚ

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21/2024, Hotărârii de Guvern nr. 199/2024, precum şi cu dispoziţiile art. 26 alin. (9) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa publicului faptul că la data de 14.04.2024 va avea loc la ora 08:00 la sediul Tribunalului Bucureşti, Bd. Unirii nr. 37, sector 3, etaj 2, camera 231 şedinţa de desemnare prin tragere la sorţi, a preşedinţilor şi a locţiitorilor birourilor electorale de circumscripţie, ce vor funcţiona pe raza municipiului Bucureşti la alegerile din data de 09.06.2024.

CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A TRIBUNALULUI BUCUREŞTI

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191