ANUNȚ

 

ANUNŢ

- 10.01.2024 –

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti, întrunită în şedinţa din 10 ianuarie 2024, la convocarea Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, având pe ordinea de zi reevaluarea măsurilor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului București nr. 7/14.12.2023:

        

- a hotărât, cu majoritate, până la alocarea fondurilor necesare plății integrale a drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de natură salarială restante, menţinerea formei de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, cu excepția celor care se judecă pe perioada vacanţei judecătoreşti, precum și a cauzelor privind situaţia juridică a minorului. Lista obiectelor poate fi consultată aici.

- a hotărât, cu majoritate, ca pe durata protestului să se efectueze procedura prealabilă doar în cauzele civile enunţate mai sus.

- vor fi continuate demersurile instituţionale în vederea alocării fondurilor necesare plății integrale a drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de natură salarială restante.

- PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BUCUREŞTI –

- JUDECĂTOR GABRIELA-MIHAELA RÎŞNOVEANU –

 

Contacte:
Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00
Telefon (cabinet preşedinte): 021.318.77.00; Fax (cabinet preşedinte) 021.318.77.31; interior: 192
Prim grefier al Tribunalului Bucureşti; Telefon (centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior: 191